Form of Work
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Książki
(4)
Artykuły
(2)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Andrewes Christopher Howard
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Bulanda Małgorzata
(1)
Gniadek Agnieszka
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Grosse Erich
(1)
Hibner Maciej
(1)
Inglot Anna D
(1)
Kilańska Dorota
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Korbecki Michał
(1)
Kowalski Mieczysław
(1)
Kuś Paweł
(1)
Lewko Jolanta
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szczepańska Halina
(1)
Szostek Sława
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Wirusy
(6)
Biologia
(2)
Agrochemia
(1)
Botanika
(1)
Choroby
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Fizjologia roślin
(1)
Genetyka
(1)
Krzyżówka
(1)
Zoologia
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Historia naturalna wirusów / Ch. H. Andrewes ; [z ang. przeł. Michał Korbecki]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 299, [1] s., [12] k. tabl. : il., mapy, err. ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów. 166 t. 166)
Temat: Wirusy
Tyt. oryg.: The natural history of viruses, 1967.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8480 (1 egz.)
Book
In basket
Zakażenia wirusowe u dzieci / Halina Szczepańska. - Wyd.2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1981. - 239,[1] s. : [3] s.tabl.kolor.,il.,tab.,wykr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23295 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wirusy - królestwo zmienności / Włodzimierz Gut // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2004, 1, s.4-11.
Book
In basket
Tajemniczy świat wirusów / Anna D. Inglot. Il.Maciej Hibner. - Warszawa : KrajowaAgencja Wydawnicza, 1976. - 82,[2] s. : il.[w tym kolor.], portr. ; 17 cm.
(Niezwykłe Sprawy Zwykłego Świata)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17984 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Z biologią za pan brat : eksperymenty biologiczne / Erich Grosse ; Przekład z niem. Mieczysław Kowalski i in. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Iskry", 1976. - 355 s. : il., tab., bibliogr. ; 24 cm.
(Ty też to potrafisz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17707 (1 egz.)
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja ,,Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii'' powstała przy współpracy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz współpracujących ośrodków akademickich w reakcji na bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierujemy do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia i skutecznej pomocy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści: 3-11. Nanotechnologia w obliczu nowotworów Nanotechnology in the face of cancer Dominika Psiuk, Emilia Nowak, Agata Rocka, Krystian Cholewa, prof. dr hab. n. med. Agata Filip 14-18. Remdesivir a covid-19 Remdesivir a covid-19 Izabela Oleś 19-28. Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology Szymon Adam Porębski Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Po zmianie w prawie od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Nowoczesny podręcznik z zakresu mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej przygotowany przez znanych i cenionych specjalistów oraz wieloletnich dydaktyków. W przystępny sposób omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów oraz ich chorobotwórczość, biologię, podstawowe cechy epidemiologiczne, a także nowoczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Szczegółowo opisano zasady pobierania i przesyłania materiałów klinicznych do badań, co szczególnie przydatne jest w pracy pielęgniarki. Wychodząc naprzeciw aktualnym standardom kształcenia, uwzględniono również w podstawowym zakresie zagadnienia dotyczące leków stosowanych w zakażeniach oraz ich działanie przeciwdrobnoustrojowe. Omówiono także aktualne ujęcie problemów dekontaminacji oraz zagadnień związanych z zakażeniami szpitalnymi. Książka została również wzbogacona o rozdziały dotyczące nowocześnie ujętych podstaw immunologii. Bogaty materiał ilustracyjny oraz wiele schematów będą doskonałą pomocą w przyswojeniu wiedzy. Podręcznik adresowany jest do studentów kierunków medycznych – przede wszystkim studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, a także studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
PROFIL CZASOPISMA - Specjalistyczne pismo oparte o case study - realne przypadki i doświadczenia z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa. - Profesjonalna platforma wymiany informacji i doświadczeń personelu medycznego z różnych ośrodków. - Gwarantem wysokiego poziomu treści publikowanych na łamach kwartalnika jest stała współpraca z czołowymi, wieloletnimi praktykami i specjalistami. - Najlepsze źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy, ukazujące się nakładem prestiżowego PZWL Wydawnictwa Lekarskiego DO KOGO CZASOPISMO JEST ADRESOWANE? Adresatami czasopisma są osoby zawodowo związane z pielęgniarstwem i położnictwem, które dążą do samorozwoju zawodowego, chcą poszerzać swoje kwalifikacje i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. TEMATYKA CZASOPISMA Czasopismo zapewni dostęp do: - bogato ilustrowanych opisów przypadków wraz z planami opieki według Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP, - merytorycznych materiałów skoncentrowanych na praktycznej stronie zawodu, jaki wykonuje personel medyczny, - poruszanych na jego łamach istotnych problemów medycznych, a także ważnych dla środowiska kwestii społecznych. - artykułów merytorycznych wzbogaconych o propozycje konkretnych rozwiązań i opinii ekspertów, - rekomendacji i wytycznych przygotowanych przez konsultantów oraz procedur i standardów postępowania. - kwestii bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz szeroko pojętej profilaktyki zakażeń szpitalnych, - porad prawnych, wskazówek z zakresu etyki zawodowej oraz zarządzania w służbie zdrowia, - kalendarium szkoleń i konferencji dla pielęgniarek i położnych. Artykuły publikowane są w następujących działach: - Wiadomości z kraju i ze świata - Temat numeru - Prawo i etyka - Środowisko pracy - Praktyka położnicza - Praktyka pielęgniarska i ICNP - Pacjent w opiece długoterminowej - Po dyżurze.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again