Form of Work
Artykuły
(13)
Publikacje naukowe
(11)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Andrzejewska Justyna (nauki kultury fizycznej)
(1)
Bajdzińska Anna
(1)
Burdukiewicz Anna (1952- )
(1)
Chromik Krystyna (1974- )
(1)
Cieślik Krystyna
(1)
Cyzman Marzenna (1977- )
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Koz'mina Elena Ûr'evna (1963- )
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Larek Michał (1978- )
(1)
Majzner Rafał (1976- )
(1)
Mróz Małgorzata
(1)
Nowaczyk Marta (kultura fizyczna)
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Ozimek Edward
(1)
Piechota Stanisław
(1)
Pietraszewska Jadwiga
(1)
Piotrowska Magdalena (polonistka)
(1)
Podemska-Kałuża Anna
(1)
Ratuszna Hanna
(1)
Skubaczewska-Pniewska Anna (1973- )
(1)
Spytek Patrycja
(1)
Stachoń Aleksandra Jadwiga
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Tomasik Agnieszka (1972- )
(1)
Tomasik Michał
(1)
Waszak Małgorzata (nauki o zdrowiu)
(1)
Waszak Tomasz
(1)
Wiśniewska Marzenna
(1)
Wróblewski Maciej (1968- )
(1)
Zaleski Zbigniew (1947- )
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(3)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Subject
Wpływ i recepcja
(12)
Literatura polska
(5)
Filozofia polska
(3)
Ingarden, Roman
(3)
Romantyzm
(3)
Teoria literatury
(3)
Wpływ na zdrowie
(3)
Język polski (przedmiot szkolny)
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Stylistyka
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Andersen, Hans Christian
(1)
Ankieta
(1)
Antropometria
(1)
Arteterapia
(1)
Bachtin, Michaił
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Chłopi
(1)
Ciąża
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dzieci
(1)
Fantastyka
(1)
Fikcja literacka
(1)
Filozofia literatury
(1)
Filozofia niemiecka
(1)
Filozofia rosyjska
(1)
Fish, Stanley Eugene
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompozytorzy
(1)
Krajobraz
(1)
Krawiecka, Kinga
(1)
Krytyka literacka
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Literatura duńska
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Migracje
(1)
Mitologia grecka
(1)
Muzyka
(1)
Muzyka polska
(1)
Młoda Polska
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Nauki humanistyczne
(1)
Noworodek
(1)
Opracowanie
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pisarze polscy
(1)
Poezja
(1)
Poród
(1)
Powieść angielska
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Prądy i kierunki literackie
(1)
Siarka
(1)
Sportowcy
(1)
Stopa
(1)
Sztuka
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Turystyka
(1)
Twórczość
(1)
Walka wręcz
(1)
Śmiechowska-Petrovskij, Emilia
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Żelazkowska, Martyna
(1)
Subject: work
Dziennik pisany nocą
(1)
Pan Cogito
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(7)
1801-1900
(4)
1945-1989
(4)
1918-1939
(3)
1939-1945
(2)
1701-1800
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Niemcy
(1)
Wielkopolska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Powieść poetycka
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rap
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Filozofia i etyka
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Kultura i sztuka
(2)
Biologia
(1)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41824 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Indeksy.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46394 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44948 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32199 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
[Sztuka/twórczość dostępna - recenzja] / Małgorzata Mróz. W: Szkoła Specjalna. 2018, nr 5, s. 396-397. - 2018.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Sztuka/twórczość dostępna : osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki / Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Martyna Żelazkowska. - Warszawa, 2016.
E-book
In basket
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again