Form of Work
Artykuły
(10)
Książki
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Banowska Lidia
(1)
Brenifier Oscar (1954- )
(1)
Cetera Jan
(1)
Cichowicz Stanisław (1939-2000)
(1)
Cybulko Anna
(1)
Devaux Clément (1979- )
(1)
Houghton Brenda
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Jackowska Natalia
(1)
Jaszczyk Milena
(1)
Jóźwiak Bożena
(1)
Kamińska-Maurugeon Magdalena
(1)
Kostrzewa Joanna
(1)
Materska Maria
(1)
Michalski Maciej (1970- )
(1)
Muszak Agnieszka
(1)
Ochab Maryna (1946- )
(1)
Płaziak-Janiszewska Alina
(1)
Ricoeur Paul (1913-2005)
(1)
Zimbardo Philip G (1933- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioterapeuci
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele etyki
(1)
Studenci
(1)
Subject
Zło
(13)
Dobro
(6)
Dziecko
(2)
Język polski (przedmiot szkolny)
(2)
Tematy i motywy
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Biblioterapia
(1)
Bloch, Serge
(1)
Calì, Davide
(1)
Cierpienie
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Fenomenologia
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Konferencja powiatowa "Dobre i złe strony internetu"
(1)
Lektura
(1)
Lewis, C. S.
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004)
(1)
Poezja
(1)
Postawy
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Szymborska, Wisława
(1)
Tolerancja
(1)
Walka dobra ze złem
(1)
Wartość
(1)
Wojna
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Chronicles of Narnia
(1)
Ennemi
(1)
Lion, the witch, and the wardrobe
(1)
Pierwsza fotografia Hitlera
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej
(1)
Sprawozdanie z konferencji
(1)
Wydawnictwa dla dzieci
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Literaturoznawstwo
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Zło istotą i absurdem ludzkiego istnienia / Maria Makarska // POLONISTYKA. - 1999, 8, s.479-482.
Temat: Zło
No cover
Article
In basket
Wyznawcy zła, obrońcy dobra / Katarzyna Wasilewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 4, s.2-6.
Temat: Zło ; Dobro
Book
In basket
Zło w mediach / Jan Cetera. - Kraków : "Medi@grafika", 2004. - 93, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 91-92
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38242 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dobro i zło w pojęciu małych dzieci / Lilla Babkowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, 10, s.31-33.
No cover
Book
In basket
Oryg. : "Finitude et culpabilité. 2 : la symbolique du mal" 1976.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29477 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Witajcie w "Hotelu Rwanda" / Natalia Jackowska // POLONISTYKA. - 2012, nr 2, s.40-45.
Streszczenie: temat ludobójstwa w Rwandzie na podstawie filmu "Hotel Rwanda" i reportażu W. Tochmana "Dzisiaj narysujemy śmierć"
Book
In basket
Bibliogr. s. 321-323
Streszczenie: Autorka przedstawia rozwój od małego dziecka do osiągnięcia dorosłości z podziałem na poszczególne okresy, i pokazuje, jakie wymagania mogą rodzice stawiać dzieciom i młodzieży w danym okresie życia, aby przygotować młodych do dokonywania wyborów moralny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36523, 35929 (2 egz.)
Book
In basket
(Dzieci Filozofują)
Tytuł oryginału: "Le bien et le mal, c'est quoi?" 2004. Na książce wyłącznie pseudonim autora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44973 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40903 (1 egz.)
Article
In basket
"Czarodzieje niosący dobro" : warsztaty terapeutyczne dla dzieci z elementami dramy / Milena Jaszczyk. W: Poradnik Bibliotekarza : pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 2020, nr 11, s. 39-40.
Streszczenie: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 8-11 lat.
E-book
In basket
Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie aspekty współczesnej wiktymologii. Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Triumf słabszych ; Wiersz ; Cudowność ; Biografia ; Podmiot ; Bruno Schulz ; Historia teatru ; Katastrofizm ; Jerzy Ficowski ; Litwa ; Historia muzyki ; Antropologia literatury ; Galicja ; Talent ; Literatura polska XIX wieku ; Poezja ; Romantyzm ; Tożsamość ; Stefan Napierski ; „Dziennik Wileński” ; Grafomania ; Klasycy ; Parnas literacki ; Talent pisarski ; Twórczość przekładowa ; Uniwersytet Wileński ; Wierszomania ; Borkowski Leszek Dunin ; Idee ; Manifest romantyczny ; Prasa (XIX w.) ; Korespondencja literacka ; Improwizacja ; Paul Barz ; Peter Shaffer ; Spiró Gyōrgy ; Nadawca liryczny ; Pisanie o pisaniu ; Skrzypek Opętany ; Pierrot i Kolombina ; Dramat mimiczny ; Mitokrytyka ; Kazimierz Wyka ; Dwugłos o Schulzu ; Brud ; Kryształowy pałac ; Międzywojenna krytyka literacka ; Poczet królów polskich ; Wczesnonowożytna literatura szwedzka ; Etyka cnót ; Historia recepcji ; Bajki La Fontaine’a ; Bajki polskie ; Bajki romskie ; Uniwersalność ; Związki interetniczne ; Aleksander N. Afanasjew ; Myślenie ; Bolesław Leśmian ; Poezja polska XX wieku ; Zachodni nihilizm ; Ubiektywizacja ; Śmierć Boga ; Wojciech Mier ; Życie towarzyskie XVIII wieku ; Moralność kobiet ; Salony ; Opowiadania Sławomira Mrożka ; Karol Edmund Chojecki (Charles Edmond) ; Literatura francuska XIX wieku ; Emmanuel Desurvire ; Polonica zagraniczne ; Nota o książce ; Archiwum ; Egzystencjalizm ; Higiena ; Metapoezja ; Sławomir Mrożek ; Przekład ; Wilno ; Edycja ; Stanisław Kostka Potocki ; Baśń ; Krytyka literacka ; Dramat XX wieku ; Tekst ; Gilbert Durand ; Zdziwienie ; Atrybucja ; Zło ; Język ; Czystość
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie. Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim. Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again