Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Bakaluk Joanna
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
(1)
Górnik-Durose Małgorzata (1960- )
(1)
Heszen-Niejodek Irena (1942- )
(1)
Lada Anna
(1)
Ogonowska Agnieszka
(1)
Pilecka Władysława (1948- )
(1)
Przychodaj Edward
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szostakowski Marcin
(1)
Szołek Selwana
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Łagowska Karolina
(1)
Łuszczyńska Aleksandra
(1)
Łyskawińska Marta
(1)
Życińska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Zachowania zdrowotne
(5)
Psychologia zdrowia
(4)
Profilaktyka zdrowotna
(3)
Promocja zdrowia
(3)
Zachowania prozdrowotne
(3)
Dzieci
(2)
Jakość życia
(2)
Młodzież
(2)
Zachowania ryzykowne
(2)
Aplikacje internetowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Boczkowska, Magdalena
(1)
Buczak, Agnieszka. Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Internet
(1)
Kirenko, Janusz
(1)
Medycyna behawioralna
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Opracowanie
(1)
Optymizm
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzje
(1)
Stres
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uzależnienia medialne
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zachowanie
(1)
Zachowanie uzależniające
(1)
Zasoby osobiste (psychologia)
(1)
Zdrowie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Ziomek-Michalak, Katarzyna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Opracowanie
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 233-269. Indeksy. - Współfinansowanie: Narodowe Centrum Nauki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43497 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Postaw na zdrowie / Selwana Szołek // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 4, s.24-28.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
(Psychologia w Monografiach Naukowych. 7 cz. 7)
Bibliogr. s.:223-237
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38550 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej / Agnieszka Buczak. - Lublin, 2014.
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. - Streszcz. ang.
Streszczenie: Prace z zakresu: psychologii pozytywnej w obszarze medycyny, podmiotowych uwarunkowań zdrowia, emocji pozytywnych i radzenia sobie ze stresem, społeczno-zawodowych aspektów aktywności zdrowotnej. Teoretyczne artykuły: E. Trzebińskiej "Lepsze zdrowie dzięki większemu szczęściu", H. Sęk "Udział pozytywnych emocji w osiaganiu zdrowia", I. Heszen "Pozytywne emocje w negatywnych sytuacjach: skąd się biorą i jak zmieniają radzenie sobie". Prace badawcze nt.: nadziei i radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania zachowań zdrowotnych u chorych na cukrzycę typu 2, osobowościowych wyznaczników satysfakcji z życia, samooceny jako miary podmiotowych zasobów radzenia sobie i szczęścia człowieka, emocji pozytywnych w radzeniu sobie ze stresem przez młodzież, "Ja" cielesnego i problematyki identyfikacji z ciałem w kontekście wartości współczesnej kultury i zdrowia, i in.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42045 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
[Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania - recenzja] / Anna Lada. W: Praca Socjalna. 2018, nr 3, s. 121-125. - 2018.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 125.
Zawiera recenzję książki: Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska. - Lublin, 2017.
Book
In basket
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska. - Wydanie 2. poszerzone. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. - 183, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
(Psychologia Stosowana)
Wydanie 1. pt.: Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci.
Bibliografia, netografia na stronach 173-[184].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45958 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43037 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 44822 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
Monografia przybliża dynamicznie zmieniający się obszar współczesnej psychoprofilaktyki, prezentując różne jej koncepcje. Odnosi się do ważnego społecznie problemu, jakim są przyczyny i konsekwencje zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie środków psychoaktywnych, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, skoki do wody, przypadkowe kontakty seksualne, udział w bójkach, itp., których ofiarami są zarówno ludzie młodzi, jak i osoby dorosłe. Publikacja koncentruje się na psychologicznych korelatach zachowań ryzykownych: wysokiej wrażliwości, impulsywności, wypaleniu uczniowskim. Omawia obraz samego siebie u młodzieży wkraczającej w dorosłość, neurologiczne podłoże podejmowania zachowań ryzykownych, wpływ chorób cywilizacyjnych zagrażających życiu na radzenie sobie z trudnościami życiowymi w kontekście profilaktyki trzeciorzędowej, a także specyfiki działań profilaktycznych wobec osób doświadczających chorób somatycznych. Jej zawartość istotnie poszerza naszą wiedzę o znaczeniu profilaktyki, zewnętrznych czynnikach generujących zachowania ryzykowne, wewnętrznych mechanizmach ich stymulacji oraz ukazuje jej szersze uwarunkowania risky humanum. Monografia zawiera opracowania wychodzące z lubelskiej szkoły profilaktyki Zbigniewa B. Gasia, tym razem gromadząc dorobek przedstawicieli wielu ośrodków akademickich
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again