Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bartoszewski Jakub
(1)
Biblioteczka Służby Pracowniczej
(1)
Drozdowicz Jakub
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kowalewski Stanisław
(1)
Kulbaka Jacek
(1)
Marek Edward
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Ołdakowski Henryk
(1)
Poplucz Jan (1932-2008)
(1)
Radzki Kacper (1976- )
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Sobiak Magdalena
(1)
Toroń-Fórmanek Barbara
(1)
Tyszka Zbigniew (1933-2003)
(1)
Wojasiński Mariusz
(1)
Ziomek Andrzej
(1)
Łukasiewicz Marek (pedagog)
(1)
Żardecki Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Zakład pracy
(6)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(5)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Młodzież trudna
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Więźniowie
(2)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(2)
Zakład Karny (Krzywaniec)
(2)
Administracja
(1)
Bhp
(1)
Chłopcy
(1)
Gimnazja
(1)
Harcerstwo
(1)
Kierownictwo
(1)
Kobieta
(1)
Lublin
(1)
Macierzyństwo
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Pożarnictwo
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo pracy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Schronisko dla nieletnich
(1)
Socjalizacja
(1)
Subkultura
(1)
Substancje psychoaktywne
(1)
Uczniowie
(1)
Więziennictwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie społeczne
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki nadzwyczajne w miejscach pozbawienia wolności
(1)
Zakład Karny (Rzeszów)
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zakład poprawczy
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Łopatkowa, Maria
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(5)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Historia
(1)
Psychologia
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10577 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka o administrowaniu / Stanisław Kowalewski. - Wyd.2 uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1983. - 468,[3] s. : bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24678 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24538 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23113 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rodzina a zakład pracy / Zbigniew Tyszka. - Wyd.2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. - 183,[1] s. : bibliogr. ; 17 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9668 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22350 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40370 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-[203]
Streszczenie: Przestępczość i reocjalizacja w ujęciu danych statystycznych. Pośród tematów w opracowaniu znalazły się: rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze, sytuacja dziecka w zakresie funkcjonowania resortu edukacji, aktywność ekonomiczna młodzieży, nieletni przebywający w placówkach. resocjalizacyjnych, interwencyjych i opiekuńczo-wychowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41649 (1 egz.)
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Nauki o finansach to dziedzina, w której stale dzieje się coś nowego. Jest to odpowiedź na wciąż zmieniającą się sytuację w skali zarówno globalnej, jak i kraju. W kolejnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy Czytelnikom osiem opracowań z różnych działów tej nauki. Działy te, nazwane częściami, podobnie jak we wcześniejszym numerze, zatytułowaliśmy odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Uznaliśmy przy tym, że w aktualnej sytuacji rynkowej bank częściej się jawi jako przedsiębiorstwo niż jako element tradycyjnego systemu bankowego. Dlatego też artykuł o ofercie ubezpieczeniowej banków został zakwalifikowany do części „Finanse przedsiębiorstw”. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tekst poświęcony analizie narastającego uzależnienia finansów jednostek samorządowych od finansowania zewnętrznego, znacznie ograniczającego ich samodzielność finansową. Jest to jeden z najbardziej niepokojących problemów finansów publicznych, nadal nie rozwiązany, mimo upływu ćwierćwiecza od wprowadzenia tej fundamentalnej reformy ustrojowej. Mam nadzieję, że lektura artykułów zawartych w tym numerze będzie interesująca i inspirująca. Ewa Bogacka-Kisiel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” Czytelnik może się zapoznać z siedmioma tekstami o względnie zróżnicowanej tematyce. Poruszają one problemy o wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wynika to, oczywiście, z obecnej od dawna w gospodarce światowej i od długiego czasu coraz bardziej nasilającej się tendencji do pogłębiania powiązań między państwami i rozwoju współpracy międzynarodowej. Sprawia to, że procesy ekonomiczne zachodzące w jednym regionie mają częstokroć bardzo istotny wpływ na sytuację społecznogospodarczą regionu zlokalizowanego nawet na drugim krańcu świata. Bieżące wydanie otwiera artykuł F. Kapusty poświęcony polskiemu przemysłowi spożywczemu i jego bazie surowcowej. Autor dokonuje w nim rzetelnego opisu zmian w sposobach pozyskiwania żywności oraz procesach rozwojowych zachodzących w przemyśle tej branży, a także przedstawia kompetentną charakterystykę produkcji i skupu podstawowych produktów rolnych w Polsce w ostatnich latach. W tekście ukazane są również przemiany w koncentracji wytwarzania głównych produktów rolniczych oraz ewolucja sposobu zaopatrzenia przemysłu spożywczego w surowce. Kolejne opracowanie, przygotowane przez Ł. Pietrycha i P. Stolarczyk, dotyczy niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce. Stosując metody ilościowe, Autorzy dokonują szczegółowej charakterystyki tego zjawiska, a także podejmują udaną próbę zidentyfikowania wpływu szeregu zmiennych na czas przebywania bez pracy. Podczas lektury artykułu można się zapoznać zarówno z fundamentalnymi pojęciami z zakresu rynku pracy, jak i z jego podstawowymi problemami oraz przemianami zachodzącymi na nim w ostatnim czasie. Jedną z istotnych konkluzji stanowi spostrzeżenie Autorów, że w Polsce głównymi przyczynami zaprzestania poszukiwania pracy przez osoby w średnim wieku są choroby, niepełnosprawność i obowiązki rodzinne. Celem tekstu przygotowanego przez E. Cieślak jest z kolei opis studium przypadku klastra branży budowlanej i drzewnej SIDE-CLUSTER, znajdującego się na Dolnym Śląsku. Autorka w obrazowy sposób przedstawia proces tworzenia klastra, jego ewolucję i znaczenie dla rozwoju danego sektora i całego regionu. W artykule wskazane są główne czynniki wpływające na powstanie klastra, etapy jego wzrostu oraz znaczenie otoczenia zewnętrznego i czynników endogenicznych w tym procesie. M. Ginter w swoim opracowaniu podejmuje istotne, choć często bagatelizowane w praktyce zagadnienie, jakim jest skuteczność procedur szacowania podstawy opodatkowania przez polskie organy skarbowe. Jak słusznie zauważa Autor, „uchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych”, stąd wdrożenie efektywnych procedur ukierunkowanych na egzekwowanie należności przez Skarb Państwa jest kwestią bardzo ważną w kontekście zrównoważenia budżetu. W prezentowanym tekście omówiona została instytucja oszacowania podstawy opodatkowania funkcjonująca w polskim prawie podatkowym, a także dokonano gruntownej oceny efektywności jej stosowania. Ze względu na wykazane jej niewielkie znaczenie jako skutecznego sposobu na zmniejszenie luki podatkowej w Polsce Autor postuluje kontynuowanie reform w kierunku uproszczenia przepisów w tym zakresie. Ostatnie trzy artykuły prezentowanego numeru „Ekonomii XXI Wieku” zawierają rozważania dotyczące gospodarek innych krajów. Ł. Piętak w swoim opracowaniu skupia się na Hiszpanii, D. Kościewicz – na Finlandii, a A.H. Jankowiak – na Japonii. W pierwszym przypadku tekst dotyczy przyczyn i skutków kryzysu w latach 2008-2013 i ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor przedstawia w nim wyniki dokonanej analizy literatury hiszpańskojęzycznej oraz danych statystycznych, stwierdzając w konkluzji, że kryzys gospodarki hiszpańskiej był w głównej mierze wynikiem rosnącego deficytu rachunku obrotów bieżących tego kraju, przyrostu zadłużenia sektora prywatnego, oparcia rozwoju na branży budowlanej oraz nadmiernej podaży kredytów hipotecznych. Z kolei D. Kościewicz skupia się na międzynarodowej konkurencyjności gospodarki fińskiej, bazując w swoich anal (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again