Forma i typ
Artykuły
(35)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Autor
Jurczyk Marcin
(2)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Chudnicki Andrzej
(1)
Difin
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jedlewski Stanisław
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kobryń Małgorzata
(1)
Kopszak Ewa
(1)
Kranc Michał
(1)
Król Marek
(1)
Kuciej Katarzyna
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kulbaka Jacek
(1)
Mazur Marcin
(1)
Mierzwa Anna
(1)
Mimiec Katarzyna
(1)
Miotke Bernadeta
(1)
Polkowski Tomasz
(1)
Porembska Marta
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Radzki Kacper (1976- )
(1)
Raś Danuta
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sawa Aleksandra
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Szałański Jan
(1)
Wachowicz Janusz
(1)
Wojasiński Mariusz
(1)
Wolan Tadeusz
(1)
Zalewski Grzegorz
(1)
Zięciak Monika
(1)
Łukasiewicz Marek (pedagog)
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(10)
Kraj wydania
Polska
(46)
Język
polski
(46)
Temat
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(27)
Zakład poprawczy
(14)
Pedagogika resocjalizacyjna
(12)
Młodzież trudna
(7)
Dziecko trudne
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Resocjalizacja nieletnich
(3)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(3)
Dziewczęta
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Młodzież
(2)
Psychoterapia
(2)
Resocjalizacja
(2)
Rodzina
(2)
Schronisko dla nieletnich
(2)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(2)
Zakłady poprawcze
(2)
Badania socjologiczne
(1)
Chłopcy
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dom dziecka
(1)
Dyscyplina (socjol.)
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziewczęta nieletnie
(1)
Gimnazja
(1)
Harcerstwo
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Motywacja
(1)
Muzyka młodzieżowa
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niedostosowana społecznie
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Negocjacje
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Osoby z ADHD
(1)
Pakistan
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samookaleczenie
(1)
Socjoterapia
(1)
Subkultura
(1)
Substancje psychoaktywne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Twórczość
(1)
Ucieczki dzieci z domów
(1)
Uczniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanek
(1)
Wychowankowie zakładu poprawczego
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki nadzwyczajne w miejscach pozbawienia wolności
(1)
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich (Zawiercie)
(1)
Zakład karny
(1)
Zakłady poprawcze dla nieletnich
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko wychowawcze
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Temat: miejsce
Polska
(6)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Raport z badań
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
46 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Prezentacja instytucji mediacji w sprawach nieletnich w ustawodawstwie polskim. Dobór spraw kierowanych do mediacji, warunki wieku uczestników postępowania, obowiązki mediatora oraz zasady i przebieg procesu mediacyjnego. Badania w celu ustalenia poziomu wiedzy oraz liczby mediacji wśród wychowanków schronisk dla nieletnich.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Współpraca w zmieniajcej się organizacji / Hanna Rylke // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 4, s. 17-21.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dzieci za kratami w Pakistanie / Joanna Mirosława Dąbrowska // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 2007, nr 3-4, s.9-13.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O psychoterapii w zakładzie poprawczym / Piotr Chlebowski // OPIEKA - WYCHOWANIE - TERAPIA. - 1997, nr 1, s.25-27.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20842 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20652 (1 egz.)
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Badania byłych wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia dotyczące readaptacji społecznej, czyli stopień powrotu do przestępstwa, wejście na rynek pracy, samodzielność życiową i jakość pomocy instytucjonalnej w procesie usamodzielnienia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Spis treści: Wstęp. Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji) / Krystyna Ostrowska. Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce / Paweł Kobes. Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych / Marek Łukasiewicz. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych / Aleksandra Szymanowska. Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej / Adam Szecówka. Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich / Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała. Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership / Dagmara WoźniakowsKa-Fajst. Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży / Wojciech Wypler. Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży / Ewa Kiliszek. Kompetencje społeczne nieletnich przestępców / Grzegorz Kudlak.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44520 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. - Poznań ; Środa Wielkopolska : "Gramond", 2006. - 222, [1] s. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. s. : 215-[223]
Streszczenie: Publikacja przedstawia zagadnienia prawne, organizacyjne, wychowawcze i funkcjonalne w zakładach dla nieletnich. Autor oprócz teoretycznych kontekstów korekty osobowości oraz dylematów tożsamościowych pedagogiki resocjalizacyjnej omawia historię resocjalizacji i atmosferę wychowawczą instytucji resocjalizacyjnych. Ostatni rozdział dotyczy rozważań nad usprawnieniami i modyfikacjami polskiego systemu resocjalizacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39784 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Autor prezentuje (w sposób sfabularyzowany, skondensowaną wersję wydarzeń) niektóre doświaczenia, zdobyte podczas pracy z nieletnimi. Można by ją określić jako " metodykę pracy z nieletnimi, agresywnymi przestępcami w warunkach wolnościowych".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34898 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej