Forma i typ
Artykuły
(14)
E-booki
(14)
IBUK Libra
(14)
Publikacje naukowe
(12)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(6)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Autor
zbiorowa Praca
(6)
Kozioł Leszek
(2)
Aluchna Maria
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bieniok Henryk (1940- )
(1)
Brańka Sebastian
(1)
Brol Ryszard
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Cytlak Izabela
(1)
Dworzecki Zbigniew
(1)
Figiel Adam
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Giaro Tomasz
(1)
Gonet Elżbieta
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gozdór Grzegorz (1974- )
(1)
Grocki Romuald
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Jagielski Jacek
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Kelm Hanna
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kowalska-Bobko Iwona
(1)
Kożuch Antoni (1939- )
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kraśnicka Teresa
(1)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(1)
Leszczyński Marek (ekonomia)
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Marek Jerzy (pedagog)
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Morawski Witold (1938- )
(1)
Nogalski Bogdan (1946- )
(1)
Podgórniak-Krzykacz Aldona
(1)
Raszkowski Andrzej
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Simonjetz Monika
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Szymaniec-Mlicka Karolina
(1)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruński "Dom Organizatora"
(1)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydawnictwo
(1)
Wasilewska-Kamińska Ewa
(1)
Wawrzyniak Jolanta (bibliotekarz)
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Ziębicki Bernard
(1)
Łukasiewicz Grzegorz
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(15)
Kraj wydania
Polska
(36)
Język
polski
(35)
angielski
(1)
Odbiorca
Bibliotekarze
(1)
Menedżerowie
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Sektor publiczny
(4)
Zarządzanie
(4)
Innowacje
(3)
Polityka oświatowa
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zarządzanie publiczne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Biblioteki publiczne
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Globalizacja
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Terroryzm
(2)
Współdziałanie
(2)
Zarządzanie oświatą
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czas
(1)
Dotacje unijne
(1)
Edukacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finansowanie
(1)
Gry i zabawy terenowe
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ludność
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
Miejska Biblioteka Publiczna (Szprotawa)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Polityka
(1)
Polityka informacyjna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Polska
(1)
Potocki, Arkadiusz (1945- )
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Przywództwo
(1)
Płeć
(1)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religijność
(1)
Rodzina
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor państwowy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo globalne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Standardy i procedury medyczne
(1)
Szkoły
(1)
Szpitale
(1)
Technika
(1)
Walka informacyjna
(1)
Wieś
(1)
Wizerunek biblioteki
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie biblioteką
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: dzieło
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Temat: czas
2001-
(16)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Temat: miejsce
Polska
(9)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szprotawa (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Szprotawa)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(11)
Zarządzanie i marketing
(10)
Edukacja i pedagogika
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
36 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna ISSN Monografie, 1899-0428 nr 234)
Bibliogr. s. 229-244. - Streszcz. ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44490 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42731 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. ang., czes. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41224 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Tekst poświę┌cony jest sposobom rozwiązy┌wa┌nia prob┌lemów związanych z zarządzaniem sferą pub┌liczną. We współczes┌nej demokracji nacisk kładzie się z jed┌nej strony na rozwiąza┌nia efek┌ty┌wne, ale z drugiej zachodzi konieczność poszanowa┌nia woli oby┌wa┌teli. Sytu┌acja taka rodzi roz┌maite napię┌cia, w której racje stron odwołują się do różnych wizji porządku społecznego. Ekonomiści coraz częś┌ciej odwołują się do anal┌izy kosztów i korzyści jako pod┌sta┌wowego narzędzia pode┌j┌mowa┌nia decyzji, a socjol┌o┌gowie częś┌ciej wskazują na pro┌ce┌dury demokracji. Czy skazani jesteśmy zatem na wybór między różnymi meto┌dami pode┌j┌mowa┌nia decyzji ze wszys┌tkimi tego negaty┌wnymi kon┌sek┌wenc┌jami? Odpowiedź autora jest negaty┌wna i próbuje on pokazać, dlaczego taki wybór nie jest właściwy.(https://www.ipiss.com.pl/psnumery/474og)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
(Bezpieczeństwo)
Bibliografia, netografia na stronach 141-147.
Dla studentów kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie i logistyka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45900 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na okładce podtytuł: budowanie partnerstwa w samorządzie terytorialnym w powiązaniu z polityką komunikacji z otoczeniem, odpowiednim zarządzaniem i finansowaniem przedsięwzięć.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 113-121.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45937 (1 egz.)
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 238)
Bibliogr. s. 352-361.
Streszcz. ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 44684 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Oblicza kryzysu : analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej. - Warszawa, 2016.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej