Forma i typ
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Autor
Fijałkowski Adam
(1)
Mianowska Edyta
(1)
Płatek Monika (1953- )
(1)
Walentynowicz-Moryl Katarzyna
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Zdrowie reprodukcyjne
(2)
Ciąża
(1)
Kobieta
(1)
Kryminologia
(1)
Niepłodność
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Płodność
(1)
Rozród
(1)
Studenci
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
3 wyniki Filtruj
E-book
W koszyku
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. Opublikowane w numerze artykuły dotyczą m.in. edukacji domowej i przywięziennej, życia emocjonalnego i seksualnego ludzi starszych, a także zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Prezentują też dzieje prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni. A nationwide quarterly magazine published since 1956. It presents theoretical articles in the field of broadly understood pedagogy and discussing research results covering the functioning of the individual in society. The published materials relate to various sub-disciplines of pedagogy, including pedeutology, andragogy, history of upbringing, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are eminent Polish and foreign specialists. The articles published in the issue concern, among others home and prison education, emotional and sexual life of older people, and women's reproductive health. They also present the history of a private Polish universal school in Lupeni.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej