Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(2)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(2)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(2)
Hellwig Jan (1931-2000)
(2)
Jamrożek Wiesław
(2)
Żołądź Dorota
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Aleksander Tadeusz
(1)
Ambrozik Wiesław
(1)
Bromberek Benon (1928- )
(1)
Cywińska Małgorzata (1958- )
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Gontarczyk Ewa
(1)
Gulczyńska Justyna
(1)
Hellwig Jan
(1)
Jamrożek Wiesław (1954-2021)
(1)
Konieczna-Woźniak Renata
(1)
Modrzewski Jerzy
(1)
Skrzypczak Józef (1938-2008)
(1)
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- )
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(13)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Wielkopolska
(4)
Wychowanie
(4)
Poznań
(3)
Kobieta
(2)
Michalski Stanisław
(2)
Oświata
(2)
Oświata pozaszkolna
(2)
Podróże edukacyjne Polaków
(2)
Socjalizacja
(2)
Szkolnictwo
(2)
Towarzystwo Czytelni Ludowych
(2)
Uniwersytet ludowy
(2)
Wycieczki szkolne
(2)
Autyzm
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Feminizm
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Płeć
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Subject: time
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 154-163. - Summ.
Streszczenie: Omówiono historię nauczania pedagogiki na uniwersytetach w Europie i w Polsce, a następnie założenia i wyniki badań realizowanych przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej UAM w r. akad. 1992/93, których przedmiotem byli studenci i absolwenci UAM studió
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37147, 37146 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 101-[104]
Streszczenie: Autorka podejmuje problem konfliktów powstających w środowisku dzieci 5, 6-letnich. Uwzględnia wszystkie stadia procesów konfliktowych powstałych między dziećmi, koncentruje się na motywach, które skłaniają dzieci przedszkolne do wszczynania konfliktów, na przejawach zachowania się w trakcie ich trwania oraz na sposobach ich rozładowywania. W wyniku tej analizy dokonano charakterystyki i klasyfikacji konfliktów pojawiających się w grupach przedszkolnych oraz zaprezentowano metody podejścia do rozwiązań stosowanych przez nauczycielki przedszkola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41123 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-[216]
Streszczenie: Rozważania teoretyczne prowadzące do zdefiniowania przemocy strukturalnej w wychowaniu jako zorganizowanego przez państwo formalistyczno-monopolistycznego systemu wychowania służącemu, kosztem dobra dziecka, wygodzie administracji oświatowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37089 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Brak rozdiałów: Edukacyjne aspekty czasu wolnego s. 74-78, Rola zajęć poza ławką szkolną w wychowaniu młodego pokolenia s. 99-130; Bibliogr. s. 213-[224]
Streszczenie: Autor podejmuje zagadnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z perspektywy zmian w edukacji wynikających z reformy szkolnictwa, upowszechniania kształcenia (społeczeństwo wiedzy) i globalizacji. Analizuje rolę zajęć "poza ławką szkolną" w szeroko rozumianym wychowaniu. Omawia założenia, formy organizacyjne, cele, przykłady, wycieczek i obozów wędrownych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37520 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 311-323
Streszczenie: Ogólne wskazówki dot. działalności dydaktyczno-wychowawczej związanej z wycieczkami szkolnymi, uzupełnione doświadczeniami autora, przeznaczone dla dyrektorów szkół i nauczycieli: istota, tradycje i rodzaje wycieczek szkolnych, znaczenie w procesie dydak
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37085 (1 egz.)
Book
In basket
Autyzm : kontrowersje i wyzwania / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : "Eruditus", 1994. - 235,[2] s. : wykresy ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zawiera materiały z konferencji "Autyzm - problemy zdrowotne, psychopedagogiczne i społeczne" Poznań, kwiecień 1994 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40877 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40642 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s.153-[167]
Streszczenie: Studium krytyczno-teoretyczne stanowi próbę przedstawienia zagadnień dotyczących kobiecości i męskości oraz niektórych aspektów problematyki kobiet i płci. Jednocześnie przedstawia rozwój i charakterystykę podejścia feministycznego do badań i konstruowania koncepcji teoretycznych, a także rozwój studiów feministycznych jako nowej, odrębnej dziedziny o charakterze interdyscyplinarnym oraz jako formy edukacji kobiet czy też alternatywnej edukacji. Praca zamieszcza przegląd współczesnych teorii feministycznych (feminizm liberalny, marksistowski i radykalny) oraz określa implikacje feminizmu dla edukacji.(+)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37051 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37087 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38617 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówienie problemów człowieka dorosłego w obliczu starości, działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, szerzenia profilaktyki gerontologicznej. Ukazanie badań dot. aktywności życiowej seniorów, ich przeobrażeń życiowych, opinii o Uniwersytetach Trzeciego Wieku wraz z opisem i analizą uzyskanych wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Zbiór artykułów zainspirowanych obradami III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu w 1998 r. Zaprezentowane referaty dotyczą roli, celów, zadań i sposobów organizacji oświaty dorosłych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41305, 37050 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W teoretycznej części pracy zarysowano przemiany współczesnych środowisk wiejskich, różnicowanie się problemów wychowawczych w tych środowiskach i występujące zjawiska dewiacji wychowawczej. W części będącej efektem badań realizowanych w l. 1993-1995 wśród uczniów klas VI, VII i VIII i ich rodziców dokonano podziału badanych dzieci na 4 typy osobowości społ., omówiono sposoby przezwyciężania zaburzeń uspołecznienia dzieci szkolnych w środowiskach wiejskich oraz postrzeganie przez dzieci wiejskie własnej sytuacji i środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34874 (1 egz.)
Book
In basket
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37093 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37145 Wlkp, 33597 Wlkp (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37049 Wlkp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33589 Wlkp (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again