Forma i typ
Książki
(417)
Publikacje dydaktyczne
(138)
Publikacje fachowe
(81)
Druki ulotne
(33)
Artykuły
(28)
Poradniki i przewodniki
(22)
Muzyka
(16)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
Proza
(3)
Dostępność
dostępne
(334)
wypożyczone
(102)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(438)
Autor
Tanajewska Alicja
(35)
Naprawa Renata
(32)
Hinz Magdalena
(30)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(21)
Barańska Małgorzata (pedagog)
(15)
Barańska Małgorzata
(13)
Okuniewski Juliusz
(12)
Borowska-Kociemba Agnieszka
(10)
Gąsieniec Stefan
(10)
Krukowska Małgorzata
(10)
Mach Cecylia
(9)
Wasylik Magda
(8)
Częścik Józef (1955- )
(7)
Dudek Sandra
(7)
Suwalska Elżbieta
(7)
Kranowitz Carol Stock
(6)
Pelc Maria (ilustratorka)
(6)
Szczepańska Krystyna
(6)
Tarczyńska-Płatek Agnieszka
(6)
Błeszyński Jacek (1963- )
(5)
Głuchowska Hanna
(5)
Kołodziejska Dorota
(5)
Malek Renata
(5)
Maćkowiak Arkadiusz
(5)
Odowska-Szlachcic Bożenna
(5)
Attwood Tony (1952- )
(4)
Dudziec Kamila
(4)
Grandin Temple (1947- )
(4)
Harmonia Universalis
(4)
Jakacka Ewa
(4)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(4)
Klaman Tomasz
(4)
Kłodnicka Olga
(4)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(4)
Pelc Maria (ilustrator)
(4)
Rożyńska Małgorzata
(4)
Spychał Krzysztof
(4)
Staszkiewicz Ewa
(4)
Szmalec Jacek
(4)
Słupek Kazimierz
(4)
Tarkowski Zbigniew (1953- )
(4)
Wyszyński Dariusz (pedagog)
(4)
Żabiński Dawid
(4)
Żakowski Igor
(4)
Baran Joanna
(3)
Bereda-Rosołek Katarzyna
(3)
Bigott Danuta
(3)
Brudzewski Julian (1957- )
(3)
Bryła Maria
(3)
Chrąściel Katarzyna
(3)
Gmosińska Danuta
(3)
Gray Carol (1952- )
(3)
Gubała Magdalena (1982- )
(3)
Gut-Orłowska Magdalena
(3)
Kiełpińska Iwona
(3)
Kobus Małgorzata (logopeda)
(3)
Korzeniewska Ewa
(3)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(3)
Małasiewicz Alicja
(3)
Milewski Stanisław (1956- )
(3)
Muszyńska Aneta
(3)
Pawlik Olga
(3)
Polinkiewicz Marzena
(3)
Różańska-Gał Anna
(3)
Skowrońska Emilia
(3)
Sprawka Romana
(3)
Styn Ludwika
(3)
Tońska-Szyfelbein Anna
(3)
Winczewski Piotr
(3)
Woźniak Violeta
(3)
Zakrzewska Barbara (pedagogika)
(3)
Ayres A. Jean (1920-1988)
(2)
Balcerek Gabriela Wyk
(2)
Banaszczyk Izabela
(2)
Baranowska-Jojko Ewa
(2)
Bladowska Joanna
(2)
Blok Beata
(2)
Bochenek Emilia
(2)
Borkowska Agnieszka
(2)
Borowska-Kociemba Agnieszka (pedagog)
(2)
Brzeska Zofia
(2)
Burniewicz Józef
(2)
Buszkowski Igor
(2)
Chromik-Kovačs Joanna
(2)
Chwaliński Michał
(2)
Cieślik Elżbieta
(2)
Częścik Anna
(2)
Domagała Aneta
(2)
Dąbrowski Zdzisław (1930-2020)
(2)
Górska Milena
(2)
Gąsieniec Stefan (1979- )
(2)
Hopkins Amanda
(2)
Hopkins Amanda (1962- )
(2)
Hénault Isabelle (1973- )
(2)
Jaroszewski Karol
(2)
Jurek Anna
(2)
Jurek Anna (filolog)
(2)
Kelm Albin
(2)
Kelman Elaine
(2)
Kulpiński Franciszek
(2)
Rok wydania
2020 - 2023
(75)
2010 - 2019
(323)
2000 - 2009
(64)
1990 - 1999
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(234)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(466)
Język
polski
(463)
Odbiorca
Rodzice
(61)
Nauczyciele
(56)
Dzieci
(52)
Szkoły podstawowe
(48)
6-8 lat
(39)
Logopedzi
(29)
0-5 lat
(24)
Przedszkola
(24)
9-13 lat
(22)
Terapeuci zajęciowi
(21)
Pedagodzy
(17)
Psycholodzy
(15)
Klasa 2.
(14)
Klasa 3.
(14)
Klasa 1.
(13)
Nauczanie początkowe
(13)
Nauczyciele nauczania początkowego
(13)
Szkoły specjalne
(11)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(8)
Klasa 4.
(8)
Nauczyciele przedszkoli
(8)
Klasa 5.
(6)
Klasa 6.
(6)
Psychoterapeuci
(6)
Klasa 7.
(5)
Klasa 8.
(5)
Młodzież
(5)
Szkoły wyższe
(5)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(5)
14-17 lat
(4)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Klasa 0.
(3)
Nauczyciele języka polskiego
(3)
Dziecko autystyczne
(2)
Szkoła podstawowa
(2)
14-17
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioterapeuci
(1)
Chorzy z afazją
(1)
Dorośli
(1)
Gimnazja
(1)
Lekarze
(1)
Licea
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(1)
Opiekunowie małych dzieci
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Poziom podstawowy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły średnie
(1)
Terapeuci
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wychowawcy
(1)
Wychowawcy klas
(1)
nauczanie początkowe
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(3)
Temat
Język polski
(64)
Dziecko
(55)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(36)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(32)
Gry i zabawy ruchowe
(26)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(25)
Dziecko autystyczne
(24)
Pisanie
(23)
Czytanie
(22)
Dysleksja i dysgrafia
(20)
Logopedia
(20)
Nauczanie początkowe
(20)
Piosenka dziecięca polska
(20)
Pedagogika opiekuńcza
(19)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(19)
Korekcja mowy
(18)
Mowa
(18)
Gry edukacyjne
(16)
Autyzm
(15)
Uczucia
(15)
Zaburzenia mowy
(15)
Wymowa
(14)
Dokumenty dźwiękowe
(13)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(13)
Kompetencje społeczne
(13)
Melodia z tekstem podłożonym
(13)
Diagnoza pedagogiczna
(11)
Gry i zabawy
(11)
Nauka czytania
(10)
Nauka pisania
(10)
Słuch
(10)
Wychowanie przedszkolne
(10)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(9)
Nauczanie
(9)
Spostrzeganie
(9)
Spółgłoski
(9)
Wychowanie
(9)
Dzieci
(8)
Dziecko z zespołem Aspergera
(8)
Opieka społeczna
(8)
Pedagogika społeczna
(8)
Pisownia
(8)
Relacje międzyludzkie
(8)
Rodzina
(8)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(8)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(8)
Dojrzałość szkolna
(7)
Komunikacja interpersonalna
(7)
Metoda Dobrego Startu
(7)
Nauczanie zintegrowane
(7)
Terapia logopedyczna
(7)
Ćwiczenia i zadania
(7)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(7)
Czytanie ze zrozumieniem
(6)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(6)
Motoryka mała
(6)
Poradniki dla nauczycieli
(6)
Terapia zabawą
(6)
Uwaga (psychologia)
(6)
Grafomotoryka
(5)
Gry i zabawy umysłowe
(5)
Kompetencje komunikacyjne
(5)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(5)
Pedagogika specjalna
(5)
Percepcja wzrokowa
(5)
Wzrok
(5)
Zespół Aspergera
(5)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
(5)
Arteterapia
(4)
Dziecko niepełnosprawne
(4)
Dziecko z ADHD
(4)
Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
(4)
Jąkanie
(4)
Język polski (przedmiot szkolny)
(4)
Komunikacja werbalna
(4)
Kształcenie integracyjne
(4)
Nauka liczenia
(4)
Osoby z autyzmem
(4)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(4)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(4)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(4)
Uczniowie
(4)
Bajkoterapia
(3)
Boże Narodzenie
(3)
Diagnoza logopedyczna
(3)
Domy dziecka
(3)
Dziecko trudne
(3)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(3)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(3)
Gimnastyka korekcyjna
(3)
Gry i zabawy dziecięce
(3)
Inteligencje wielorakie
(3)
Kompetencje emocjonalne
(3)
Leczenie
(3)
Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi
(3)
Metoda Sherborne
(3)
Metody nauczania
(3)
Metody wychowawcze
(3)
Myślenie
(3)
Temat: dzieło
Mały Przegląd (czasop.)
(1)
Temat: czas
2001-
(13)
2001-0
(3)
1901-
(2)
1989-
(2)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
1901-2000
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Niemcy
(1)
Gatunek
Ćwiczenia i zadania
(80)
Poradnik
(43)
Materiały pomocnicze
(35)
Artykuł problemowy
(28)
Artykuł z pracy zbiorowej
(28)
Karty pracy ucznia
(26)
Scenariusz zajęć
(20)
Podręcznik
(17)
Opracowanie
(10)
Praca zbiorowa
(9)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
(6)
Dokumenty dźwiękowe
(4)
Melodia z tekstem podłożonym
(4)
Piosenka dziecięca polska
(4)
Program nauczania
(4)
Wydawnictwa dla dzieci
(4)
Ćwiczenia grafomotoryczne
(4)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(4)
Broszura
(3)
Opowiadania i nowele
(3)
Poradniki
(3)
Gry i zabawy dziecięce
(2)
Monografia
(2)
Opowiadanie dziecięce polskie
(2)
Poradniki dla rodziców
(2)
Publikacje
(2)
Publikacje dla dzieci
(2)
Wydawnictwa popularne
(2)
Ćwiczenia logopedyczne
(2)
Bajki i baśnie
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Instrukcja
(1)
Książka do wypełniania
(1)
Książki do kolorowania
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
(1)
Podręczniki
(1)
Poezja dziecięca polska
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradniki [Typ publikacji]
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Prace popularne [Typ publikacji]
(1)
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(1)
Sprawdziany i testy do nauczania początkowego
(1)
Wiersze
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Ćwiczenia i zadania dla przedszkoli
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół specjalnych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(192)
Psychologia
(36)
Językoznawstwo
(33)
Medycyna i zdrowie
(21)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Hobby i czas wolny
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Matematyka
(2)
Rozwój osobisty
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
466 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45524 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44522 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44564 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 43537 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
Druk ulotny
W koszyku
Dyktanda graficzne / Zofia Handzel. - Wydanie 11. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 51 stron : ilustracje ; 30 cm.
Pozycja polecana terapeutom i osobom z problemami dyslektycznymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 44974 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Arkusze obserwacyjne; patrz: J. Kamińska "Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej"
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36503, 36502, 36501 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Książka zawiera m.in. kryteria oceny, arkusze obserwacyjne, sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz przykładowe opisy osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36500 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
dodatek do książki nr 43045
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 255 D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 128
Streszczenie: Książka adresowana jest do nauczycieli naucz.początkowego.Zawiera zgodne z zaleceniami reformy szkolnej przykładowe scenariusze lekcji oraz ramowe i szczegółowe plany. Cele i materiał nauczania nierozerwalnie powiązane są w planowaniu pracy dydaktyczn
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35745 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 38282 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 38283 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44891 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44569 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46113 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka SI)
Bibliografia, netografia na stronach 207-212.
Dla specjalistów, osób przygotowujących się do kursów i szkoleń z zakresu SI, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zmysłowo-ruchowym rozwoju dziecka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45744 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 46965 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46966 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 47253 (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45432 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej