Form of Work
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Author
Arib Fatima
(1)
Beck Krzysztof
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Dahl Martin
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Florczak Ewelina
(1)
Gardziński Tomasz
(1)
Gawlik Aneta
(1)
Guzek Marian
(1)
Jurczuk Anna
(1)
Krześniak Zuzanna
(1)
Kulińska-Sadłocha Ewa
(1)
Kur Jerzy
(1)
Libicka Magdalena
(1)
Moneta Anna
(1)
Polets Iryna
(1)
Prokopowicz Adam K
(1)
Pysz Piotr
(1)
Radoszewska Jonna
(1)
Sobiecki Grzegorz
(1)
Wiśniewski Andrzej
(1)
Zarzycka Anita
(1)
Śmigielska Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
English
(1)
4 results Filter
E-book
In basket
Pozycja nagrodzona w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorska z zakresu nauk ekonomicznych oraz Konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki. T Zagadnienie ekonomiczne poddawane analizie to problem synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach UE Rozpatrywane są przyczyny symetrii i asymetrii szoków oddziałujących na te państwa, a następnie, co zrozumiałe, konsekwencje ekonomiczne. Autor swymi głęboko umotywowanymi teoretycznie badaniami empirycznymi potwierdza być może niezbyt atrakcyjną tezę, że unia walutowa jest projektem politycznym. Jej uzasadnienia ekonomiczne zawsze będą obciążone pewnymi elementami o charakterze dogmatycznym. Obiektywna analiza, gdzie obiektywizm przynajmniej będzie realizować postulat intersubiektywnej komunikowalności w ramach koncepcji bayesowskiego łączenia wiedzy, zawsze będzie prowadzić do wyników niezadowalających polityków gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Among several trade agreements recently concluded, TTIP is of a particular importance. It connects two leading economic power centers of the world - the European Union and the United States of America. Jointly they cover half of the world’s GDP. Regardless the particularities of the Agreement actual and potential confl icts of interests, protectionist policies and the like, the sheer weight of such an agreement is diffi cult to overestimate. It may shift the economic balance of power in the world, and reinstate the dominance of Europe and North America, and put a barrier to Asian expansion. To be successful however, the Agreement must overcome traditional rivalries, particularly on the Western side of the Atlantic. America should stop regarding Europe as a competitor and remember once more that she is the proud heir of the European heritage, culture and tradition. Th is book provides multidisciplinary information on TTIP trade agreement negotiating process
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
XXI wiek w dziedzinie ekonomii i zarządzania niesie ze sobą zmiany paradygmatu neoliberalnego nastawionego wyłącznie na maksymalizację zysków w działalności gospodarczej. Kryzysy ekonomiczne i zmiany w stylu funkcjonowania społeczeństw pokazały, że nastąpiła potrzeba przewartościowania celów w życiu społeczno-gospodarczym, a także zmiany priorytetów w szeroko ujętym kapitaliźmie. Zmiany te dotyczą wprowadzenia aspektu prospołeczności i uspołecznienia kapitalizmu w procesach gospodarowania i są traktowane wielowymiarowo. Można się do nich odnieść w aspekcie makroekonomicznym (uspołecznienia polityki gospodarczej, społecznej gospodarki rynkowej i tworzenia prospołecznych systemów na poziomie makro w celu przeciwdziałania nierówności ekonomicznej i wykluczeniu społecznemu).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka popularnonaukowa napisana przez naukowców - doświadczonych lekarzy, którzy zaprosili do podzielenia się swoją historią osobę dotkniętą tym syndromem. Poradnik stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy o nadal zbyt rzadko rozpoznawanym zespole Turnera. Adresatami są przede wszystkim rodzice dziewczynek z tą diagnozą. Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają rodziny przez trudny czas oswajania się z ze stałą zmianą w życiu i pokazują, że mimo choroby genetycznej, możliwe jest częściowe zniwelowanie jej skutków oraz normalne funkcjonowanie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again