Form of Work
Książki
(16)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Author
Jastrzębowska Grażyna
(4)
Uniwersytet Opolski Wydawnictwo
(3)
Brągiel Józefa
(2)
Ganczarska Małgorzata
(2)
Słodczyk Janusz
(2)
Gałkowski Tadeusz (1936- )
(1)
Greń-Kulesza Jolanta
(1)
Górnicka Beata
(1)
Hanusik Krystyna
(1)
Jarosz Katarzyna (1983- )
(1)
Jędrzejowska Ewa
(1)
Krawczyk-Sołtys Agnieszka
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Pogorzelska Marzanna
(1)
Przemiany
(1)
Sapia-Drewniak Eleonora (1950- )
(1)
Sasin Piotr
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Smołalski Antoni
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Uniwersytet Opolski
(1)
Uniwersytet Opolski Wydawnictwo Wyd
(1)
Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno Pedagogiczny Instytut Nauk Pedagogicznych
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Pedagodzy
(1)
Subject
Logopedia
(4)
Dziecko
(2)
Bajkoterapia
(1)
Cierpienie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Miasta
(1)
Miasto
(1)
Mowa
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polska
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc a dziecko
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychopatologia dzieci
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szpitale
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Urbanistyka
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Media i komunikacja społeczna
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35963 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Bajkoterapia
Bibliogr. s. 171-172. - Dla rodziców, pedagogów różnych specjalności: nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także studentów pedagogiki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44208 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ISSN 1233-6408 nr 436)
Bibliogr. s. 167-175. Indeks. - Streszcz. ros
Streszczenie: Wstęp: Cierpienie i ofiara. Typologia problemu; Kategoria cierpienia i ofiary w kulturze rosyjskiej; Kategoria cierpienia i ofiary w literaturze rosyjskiej XIX wieku; Kulturowy i społeczny kontekst kategorii cierpienia i ofiary na przełomie XIX i XX wieku; Rozdział I: Cierpienie i ofiara jako elementy antropologii prawosławnej w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku - Kulturotwórcza rola prawosławia w Rosji; Cierpienie jako doświadczenie jedności z Bogiem i światem we wczesnej prozie Borysa Zajcewa; Powieść Dmitrija Mierieżkowskiego "Antychryst. Piotr i Aleksy" Reinterpretacja biblijnej ofiary Abrahama i Chrystusa; Desakralizacja cierpienia i ofiary w powieści Aleksieja Riemizowa "Siostry krzyżowe"; Negacja chrześcijańskiej prawdy o cierpieniu i ofierze w prozie Leonida Andriejewa; Rozdział II: Społeczne uwarunkowania kategorii cierpienia i ofiary w prozie rosyjskiej końca XIX - początku XX - Proza odnowionego realizmu - tendencje, problematyka; Deterministyczna antropologia ofiary w prozie rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku; społeczny i egzystencjalny rodowód cierpiących bohaterów prozy Antona Czechowa; Bohater prozy Maksyma Gorkiego jako ofiara warunków ekonomicznych i środowiska społeczno-etnicznego; Człowiek jako ofiara postępu cywilizacyjnego i własnej natury w utworach Aleksandra Kuprina, Aleksandra Serafimowicza i Leonida Andriejewa; Rosyjski chłop jako ofiara niemocy i okrucieństwa w utworach Antona Czechowa, Maksyma Gorkiego i Iwana Bunina
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42493 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42232 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 582)
Bibliografia, netografia na stronach 185-190.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46836 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Art. zaprezentowano w 10 rozdz. dot.: lingwistycznych, medycznych, psychologicznych podstaw logopedii ; przedmiotu i zakresu logopedii jako nauki; zakłóceń i zaburzeń rozwoju mowy (tu zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w świetle kategoryzacji mowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37015 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35019, 34903 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34511 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ISSN nr 263)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36650, 35602, 35601 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ISSN 1233-6408 nr 485)
Bibliogr. s. 383-408
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43787 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44733 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37910 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ISSN 1233-6408 nr 439)
Bibliogr. s. 245-251
Streszczenie: Tematyka pracy koncentruje się wokół aspektów funkcjonowania rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków. Stanowi próbę ukazania trudności, cierpienia i bezradności rodziców, a także możliwości udzielenia im wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w tej kryzysowej sytuacji. Praca jest adresowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, studentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41735 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37853 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34951 (1 egz.)
E-book
In basket
W książce opisywane i badane są różne wymiary i konteksty funkcjonowania rodziny polskiej odnoszone do czynników makro- i mikrospołecznych, które wyznaczają kształt współczesnej rodziny.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i może być zjawiskiem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Funkcjonowanie szkolne uczniów wczesnej edukacji obfituje w obydwa rodzaje stresu. Skoro w życiu szkolnym dziecka pojawia się stres negatywny, warto rozważyć zastosowanie metod czy technik relaksacyjnych. Jedną z technik relaksu jest znana od wieków wizualizacja. Polega ona na tworzeniu wielozmysłowych obrazów mentalnych, będących odzwierciedleniem pozytywnych pragnień osoby ją praktykującej. Dzięki wizualizacji można zatem odzyskiwać zdrowie, poprawiać swoją kondycję psychiczną czy też osiągać sukcesy np. w nauce. Oprócz rozważań teoretycznych w książce zawarto opis techniki „Cudowne biurko”, stanowiącej praktyczną propozycję wykorzystania wizualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. Pełni ona funkcję profilaktyczną, czyli ma na celu wskazanie uczniom drogi, jaką można podążać, aby radzić sobie z negatywnym stresem spowodowanym nauką szkolną i szkołą. Jednocześnie jej celem jest sprawienie, aby codzienne, monotonne czynności związane z uczeniem się stały się dla dzieci radością ze zdobywania różnych kompetencji. W opracowaniu dokonano również konfrontacji teorii z praktyką edukacyjną, czyli zamieszczono opinie uczniów klasy II – uczestników wizualizacji oraz ich rysunki, a także wypowiedź ich nauczycielki, która od kilku miesięcy systematycznie relaksuje uczniów za pomocą tej techniki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka ma charakter teoretyczno-badawczy. Składa się z dwóch części. W pierwszej, opartej na pedagogiczno-psychologicznej literaturze, przedstawiono teoretyczne podstawy twórczości plastycznej. Omówiono pojęcie twórczości, jej istotę oraz rozwój rysunkowości dziecka, z uwzględnieniem jej etapowości. Kolejny podrozdział podejmuje temat ruchu i przestrzeni jako elementów formy plastycznej w rysunku dziecka i jest krótkim przeglądem sposobów stosowania środków artystycznego wyrazu, z podkreśleniem sposobów obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni. W dalszej części rozdziału teoretycznego opisano znaczenie rysunku i aktywności plastycznej w rozwoju dziecka oraz rolę nauczyciela jako osoby wspierającej aktywność plastyczną dziecka. Część druga ma charakter empiryczny. W oparciu o analizę 1471 rysunków dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym została podjęta próba oceny dwóch elementów dziecięcej rysunkowości: umiejętności obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni. Uzupełnieniem analiz są zamieszczone w pracy rysunki, ilustrujące opisywane aspekty twórczości plastycznej dzieci. Monografia jest opracowaniem z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania estetycznego. Praca może być użyteczna dla badaczy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz teorii wychowania estetycznego, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again