Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
Dąbrowski Zdzisław (1930-2020)
(3)
Antoszewska Beata
(2)
Kantowicz Ewa
(2)
Suświłło Małgorzata (1955- )
(2)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
(2)
Bartnikowska Urszula
(1)
Chojnowski Zbigniew (1962- )
(1)
Ciczkowski Wiesław Andrzej (1951-2000)
(1)
Ciukszo Danuta
(1)
Dufner Hanna
(1)
Dębowski Jan (1937- )
(1)
Jucewicz Antoni (1968- )
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Kochan-Wójcik Marta
(1)
Kunicki Zdzisław red
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Ostrouch Joanna
(1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydawnictwo
(1)
Wójcik Marta (pedagog)
(1)
Zaworska-Nikoniuk Dorota (1972- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Opieka społeczna
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Dzieci
(2)
Dziecko
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Anonimowi alkoholicy (AA)
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Duchowość katolicka
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Eschatologia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Matki i córki
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nihilizm
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Program 12 kroków
(1)
Projektowanie
(1)
Rodzina
(1)
Rola społeczna
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo ryzyka
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Superwizja w pracy socjalnej
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teologia katolicka
(1)
Teologia moralna
(1)
Trauma
(1)
Układ nerwowy
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wieś
(1)
Więźniowie
(1)
Wspomaganie rozwoju
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dania
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Psychologia
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Religia i duchowość
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44226 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks. - Streszcz. ang
Streszczenie: Praca zawiera nast. artykuły: Matka Boska w wierszach z Warmii; "Módl się za nim". Troska duchowa o bliźniego w "Litanii do Matki Boskiej Ostrobramskiej" Kazimiery Iłłakowiczówny; "Galimatias" i lot. Projekcje doświadczenia wewnętrznego Jarosława Iwaszkiewicza; Poetycka apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza; Przygotowanie się do złożenia ofiary. Przedwojenna liryka Wojciecha Bąka; Syzyf na klęczkach przed Madonną. Glosa do poetyckiej teologii wiary Romana Brandstaettera; Romana Brandstaettera "Litania do dobroci na chwałę Jana XXIII"; Poezja apostolska Karola Wojtyły; "Geniusz kobiety", czyli co jeszcze jest do odkrycia w poezji Anny Kamieńskiej?; "Z poczucia niedocieczoności" - poezja Witolda Wirpszy wobec religii; Walka z utopiami, czyli próba przedstawienia "raju" w poezji Witolda Wirpszy; Współczesne inspiracje psalmiczne; "Koniec wieku"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42513 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36625 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45602 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. : [229]-235
Streszczenie: W niniejszym wydaniu rozszerzono podrozdział o funkcji egzystencjalno-generatywnej opieki, zmieniono tekst podręcznika w zakresie terminologii i przypisów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39797 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W niniejszym wydaniu uzupełniono rozdział pierwszy o omówienie tożsamości pedagogiki opiekuńczej, poprawiono tekst podręcznika w zakresie terminologii i przypisów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39796 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39033, 36660 (2 egz.)
Book
In basket
Tekst częściowo tłumaczony z rosyjskiego.
Tom poświęcony problemom edukacj ekologicznej w sposób wieloaspektowy (aspekty filozoficzne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37592 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46838 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 223-229.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45659 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45972 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 73-[76]
Streszczenie: Tematyka pracy koncentruje się na przebiegu adaptacji wczesnoszkolnej. Przedstawione tezy oparte zostały zarówno na ilościowych badaniach empirycznych, jak i na otwartej analizie istotnych sytuacji i fenomenów szkolnych. Owa druga warstwa analiz jest próbą uchwycenia realnych znaczeń tych elementów rzeczywistości szkolnej, które nabierają wagi przez swoją powtarzalność, zagęszczenie i rytualizacje. Te ostatnie czynniki, nieuchwytne w pomiarze, stanowią uzupełnienie analiz statystycznych i często zawierają większy ładunek prawd i wiedzy o szkole niż to, co można badać za pomocą standaryzowanego testu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38827 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Nihilizm nie jest nurtem wiodącym dla myślenia filozoficznego. W książce przedstawiono zagadnienia związane z nihilizmem teoretycznym i praktycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37603 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46809 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 231-248
Streszczenie: Próba określenia relacji zachodzących między córkami i matkami. Praca opisuje: sytuację społeczno-kulturową kobiet w czasie ostatnich dwóch wieków, macierzyństwo i bycie córką, model stosunków matka-córka i ich wpływ na wychowanie własnych dzieci, obraz matek w kontekście pełnionych ról oraz wzory życia córek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38854 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.: s.287-296
Streszczenie: Temat książki szczególnie aktualny w chwili obecnej, gdyż w dokonującej się w Polsce reformie oświaty wyjątkowo niekorzystnie zostało potraktowane wychowanie estetyczne. Praca przybliża wiele ciekawych danych z literatury w różnych publikacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37607 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nazwa aut. wprow. pod tekstem. Materiały ogólnopolskiej konferencji nauk., która odbyła się w dn. 6-8 czerwca 2005 r. w Olsztynie.
Streszczenie: Zbiór referatów, w którym zostały podzielone na cztery części: relacje wewnątrzszkolne i związki szkoły z otoczeniem (wykluczanie, stygmatyzacja, więzi, współpraca), realizacja edukacji szkolnej (m.in. zaniedbania w edukacji artystycznej, edukacja zdrowotna, regionalna, obywatelska, komputerowa i niepełnosprawnych), koncepcje teoretyczne w pedagogice (m.in. konstruktywizm, psychologia poznawczo-rozwojowa, psychologia społeczno-kulturowa), nauczyciel- rozwój czy stagnacja (zaniedbania w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, umiejętności nauczycieli, jakość pracy nauczycieli akademickich).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39948 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułam pracy zbiorowej. - BIbliogr. przy pracach

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44221 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 197-[219].
Książka przystępnym dla czytelnika językiem przedstawia naukowe podejście do tematu traum wieku dziecięcego. Autorki w trzech rozdziałach tej książki ukazują współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego dziecka, fizyczne mechanizmy reakcji dziecka na wydarzenia traumatyczne oraz praktyczne sposoby i aktywności pomagające dorosłym stworzyć środowisko, które będzie sprzyjało wychodzeniu z traumy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46781 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again