Form of Work
E-booki
(14)
IBUK Libra
(14)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Nowak Alojzy Z
(7)
Klincewicz Krzysztof
(3)
Lin Justin Yifu
(3)
Czerwińska Teresa
(2)
Bernatt Maciej
(1)
Darecki Marcin
(1)
Forum Związków Zawodowych
(1)
Haczyński Józef
(1)
Jagodziński Jerzy
(1)
Jędrzejczak Grzegorz
(1)
Marczewska Magdalena
(1)
Modzelewska Anna
(1)
Nowak Stanisław
(1)
Osipow Jurij M
(1)
Postuła Agnieszka
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Skuza Sebastian
(1)
Sterniczuk Henryk
(1)
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
(1)
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wydawnictwo Naukowe
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(14)
English
(2)
Subject
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Kadry
(1)
Praca
(1)
Pracodawcy
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43786 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43781 (1 egz.)
E-book
In basket
Od kilku lat Wydział Zarządzania podejmuje próbę analizy najważniejszych tendencji i zjawisk zachodzących na światowym oraz polskim rynku kapitałowym. W serii publikowanych corocznie od 2014 roku monografii naukowych poruszaliśmy już problemy rynku kapitałowego wobec wyzwań dekoniunktury, skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach inwestowania na rynku kapitałowym w warunkach kryzysowych, w celu redukcji negatywnych efektów wówczas występujących czy badaliśmy polski rynek kapitałowy z punktu widzenia efektywności i ryzyka, jakie może generować. W czwartej z cyklu publikacji zaprezentowaliśmy szanse i bariery występujące na naszym rynku kapitałowym, w następnej zaś podjęliśmy próbę upowszechnienia wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi tego rynku. Obecna, szósta z kolei książka, nosząca tytuł „Rynek kapitałowy – oszczędności i inwestycje”, bazuje głównie na dorobku Konkursu na referat naukowy nadesłany na VII Kongres Rynku Kapitałowego, którego ideą było zebranie najlepszych artykułów dotyczących aktualnych problemów i kierunków rozwoju rynku kapitałowego, perspektyw implementacji nowych rozwiązań, produktów i usług dla inwestorów i emitentów, nowych rozwiązań technologicznych wspierających rozwój infrastruktury rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z emitentami, modelowania i prognozowania zjawisk oraz strategii inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Najnowsza, czwarta z kolei publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest kontynuacją badań nad rynkiem kapitałowym, zaprezentowanych w trzech poprzednich pracach. Tematyka zamieszczonych artykułów w istotnym stopniu nawiązuje do zawartości tematycznej ostatniej publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Na zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia wywierają wpływ różne procesy wiążące się z demografią, zwłaszcza starzenie się społeczeństw, oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Ochrona zdrowia ma więc za zadanie zarówno udzielenie pomocy, niezbędnej potrzebującym opieki medycznej – bez względu na ich sytuację materialną, lecz także – w coraz szerszym stopniu – powinna reagować na potrzeby pacjentów, którzy są znacznie bardziej wymagającymi klientami systemu opieki zdrowotnej, gotowymi finansować czy współfinansować zaspokojenie swoich potrzeb zdrowotnych. Niniejsza monografia podejmuje problemy w czterech grupach tematycznych. Na początku są omawiane konsekwencje starzenia się społeczeństw, następnie – wybrane problemy zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów, w dalszej kolejności – możliwości turystyki medycznej i na koniec – problemy konkurencyjności i rozwoju biznesu w dziedzinie ochrony zdrowia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przedmiotem tej publikacji są refl eksje nad wyzwaniami i zagrożeniami dla skutecznej polityki gospodarczej niezbędnej dla realizacji wyzwań rozwojowych stojących przed Polską w nadchodzących dziesięcioleciach. Staramy się więc pokazać szerszą perspektywę zmian gospodarczych – ich motywacji, ograniczeń i kontekstu. Zainteresowanie takim podejściem wynika zarówno z naszych doświadczeń zawodowych, jak i wynikającego z nich „praktycznego przekonania”. Nasze zawodowe doświadczenie to ponad dwudziestoletnie zaangażowanie w transformację gospodarki polskiej oraz gospodarek byłych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej i ZSRR. Efektem tych doświadczeń jest „praktyczne przekonanie”, że sukces gospodarczy nie jest wynikiem racjonalnie wypracowanych konstrukcji „jak powinno być” ale poprawnej identyfikacji „co się da zrobić”, będącej wynikiem splotu historycznych uwarunkowań i społecznej determinacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces nawadays and assesses the policy response. The wide range of topics covered by the book include: structure of the economy, business environment, market creation and stimulation, public sector innovations, civil society innovations and recent developments in the Polish innovation policy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The second publication we present to our Readers – Polish as well as foreign – is intended to stimulate discussion about the subjects it considers. Many views and arguments put forth in it deserve just this – taking up and discussing to contribute deepened and diversified perspectives. The topic of the present condition and prospects for globalizations are the perfect example of this. It is absolutely worthwhile to analyze the assumptions and define potential benefits from the New Structural Economics, along with the possibilities of applying its guidelines in countries wishing to make better progress in catching up with the most advanced economies. The book also contains firm and justified statements about the opportunities and impulses for the development of Poland. While it is mainly addressed to scholar environment, it would be very important and desirable for the book to also find its way to broader groups of readers.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„… dzieło stanowi jedną z pierwszych prac na polskim rynku wydawniczym poruszającą niezwykle ważne, aktualne i jednocześnie ciekawe zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego – w tym przypadku tzw. Nowej Ekonomii Strukturalnej […] – w debatach nad obecnym i przyszłym stanem gospodarki naszego kraju. Do podstawowych zalet tej książki należy zarówno sposób ujęcia przedstawianej w niej problematyki, jak i zestaw kompetentnych Autorow…. … Prowadzone przez nich analizy mają tym większą wartość, że obejmują także szerszą problematykę dotyczącą głębokich przemian zachodzących w obecnym, zglobalizowanym świecie, w ktorym dochodzi do wyraźnego załamania czy wręcz upadku dotychczasowych globalnych paradygmatow rozwojowych”. Profesor Dariusz Milczarek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
iniejsza, druga już dwujęzyczna publikacja pt. New Structural Policy in an Open Market Economy (Nowa Polityka Strukturalna a ekonomia globalnego rynku) pod redakcją Justina Yifu Lina i Alojzego Z. Nowaka jest kontynuacją tematyki zaprezentowanej w książce wydanej w roku 2017 przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. New Structural Economics For Less Advanced Countries (Nowa Ekonomia Strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych). Rozważania i badania wokół koncepcji Nowej Ekonomii Strukturalnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zawdzięczamy w dużej mierze obecności w Polsce i na Wydziale jednego z jej teoretyków i twórców, Profesora Justina Yifu Lina, doradcy rządu chińskiego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz wiceprezydenta i głównego ekonomisty Banku Światowego w latach 2008–2012. Oddawana właśnie do rąk Czytelników publikacja składa się z dwóch części. Jej Redaktorzy uznali, że obecne dylematy rozwoju gospodarczego warto prześledzić wraz z procesami zachodzącymi w warunkach globalizacji. Już dziś wydaje się całkowicie uzasadnione, aby do rozwikłania wielu problemów występujących w skali globalnej poszukiwać nowych rozwiązań systemowych, a może i podjąć próbę refleksji nad potrzebą nowego ładu i bardziej sprawiedliwego porządku ekonomicznego na świecie. Wydaje się to zadaniem niełatwym, można rzec karkołomnym, ale próbować warto. Na pewno koncepcja Nowej Ekonomii Strukturalnej wychodzi naprzeciw wielu dylematom rozwojowym, ale również i wątpliwościom, np. dotyczącym skali, roli i charakteru zaangażowania państwa w procesy rozwoju gospodarczego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
"... proponowana publikacja dostarcza wiedzy o tym, jak organizacje działające w Polsce radzą sobie z różnymi aktualnymi problemami medialności oraz zarządzania wizerunkiem i kulturą [...]. Publikacja może być traktowana jako literatura naukowa dostarczająca wiedzy w pewnym obszarze współczesnego życia. Jednak jej najbardziej istotny odbiorca to student drugiego i trzeciego stopnia. Jako podręcznik akademicki posiada szczególne walory - zarówno wnosi merytoryczną wiedzę, jak i zaprasza do refleksji i dialogu. Z powodzeniem może być wykorzystana jako zestaw studiów przypadku [...] na zajęciach z takich przedmiotów, jak: zarządzanie, teoria organizacji, zarządzanie mediami, zarządzanie instytucjami kultury". prof. zw. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Jagielloński, Södertörn University) "... monografia jest dziełem aktualnym i ważnym, bowiem na gruncie nauk o zarządzaniu podejmuje wątki dotyczące zmian w obrębie organizacji i sposobów zarządzania nimi, a wymuszonych globalną zarazą, spowodowaną COVID-19. [...] Autorzy poszczególnych rozdziałów potrafili skonstruować opowieści zadziwiające dojrzałością, warsztatem naukowym i celnością formułowanych wniosków. W wyniku tych działań powstało dzieło interesujące poznawczo, które winno zainteresować nie tylko pracowników i studentów wydziałów zarządzania wyższych uczelni, lecz także praktyków, którzy chcą lepiej zrozumieć istotę zarządzanych organizacji i dziejących się w nich procesów". prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy, trzeci tom Almanachu Świętokrzyskiego, zatytułowany Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, stanowi przykład zainteresowania środowisk autorskich i regionalistów, opisaniem i ekspozycją historii regionu, od strony tworzenia się i funkcjonowania rynków kapitałowych i ubezpieczeń oraz ich roli w gospodarczym rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Autorzy analizują rzeczywistość okresu rewolucji cyfrowej, wskazują na jej pozytywne i negatywne strony, podejmują próbę opisu zarówno możliwych korzyści, jak i różnorodnych wyzwań, które są z nią związane. Jedną z zalet tej pozycji jest również pogłębiona analiza porównawcza wielu ważnych kwestii i zagadnień powszechnie występujących obecnie w wielu krajach świata, związanych z globalnym przełomem cyfrowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia, którą przekazujemy w Państwa ręce jest publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z ludźmi, ich zachowaniami, postawami, jak i uwarunkowania finansowe ekonomiczne, systemowe i strategiczne, nierozerwalnie łączone z przedsiębiorczością. Przede wszystkim prezentuje ona podejście młodych badaczy – perspektywę doktorantów, których spojrzenie na przedsiębiorczość jest świeże i aktualne. Teksty dotyczą tematów starszych, ale wciąż ważkich dla nauk o przedsiębiorczości, ale też zjawisk nowych, nie do końca jeszcze wyeksplorowanych i opisanych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The study primarily focuses on an attempt to answer the question formulated below: Is the currently functioning system of legal limitations applied in relation to the possibility of acquiring sources of refundable financing by local government entities justified? The presented study is primarily an analysis of the currently applicable legal solutions from the perspective of borrowing needs of local government entities in the area of financial law as of 1 May 2018. The aim of this study is to present the barriers to the possibility of entering into financial commitments by local government entities within the national regulatory environment, their criticism and de lege ferenda conclusions together with proposed solutions.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia konkurencyjności rolnictwa należą do szczególnie złożonych z uwagi na konieczność stałego równoważenia z jednej strony potrzeb ochrony i wsparcia rolnictwa, kształtowania parytetu dochodów uzyskiwanych przez producentów rolnych oraz wynagrodzenia za społecznie oczekiwanie świadczenie usług i dóbr publicznych (zwłaszcza prośrodowiskowych i prospołecznych), a z drugiej − zachowania fundamentalnych zasad i wolności gospodarczych, zwłaszcza wolnej konkurencji. Problemy stąd wynikające Autorka dostrzegła i podjęła całkiem udaną próbę ich przedstawienia, opracowania i oceny, co wymagało wiedzy znacznie wykraczającej poza stricte prawniczą. Z recenzji dr hab. Beaty Jeżyńskiej, prof. UMCS Rozprawa stanowi pozycję bardzo wartościową, jest rezultatem rzetelnej i dojrzałej analizy prawa europejskiego, rodzimego systemu prawnego i jego funkcjonowania. Praca stanowi dobre źródło informacji dla kreowania rodzimych rozwiązań legislacyjnych. Z recenzji dr hab. Moniki A. Król, prof. UŁ
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again