Form of Work
Książki
(33)
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(33)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Author
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(5)
Brańka Zofia
(2)
Kuński Henryk
(2)
Banasiak Elżbieta
(1)
Budohoska Wanda
(1)
Błachnio Aleksandra przekł
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Caird Francis Irvine
(1)
Coni Nicholas
(1)
Davison William
(1)
Fabiś Artur
(1)
Felstein Ivor
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gumowska Irena (1912-1991)
(1)
Heszen Irena
(1)
Janiszewski Mirosław
(1)
Jarosz Marek (1928-2006)
(1)
Jedynecki Andrzej
(1)
Judge Thomas Grieve
(1)
Klonowicz Stefan
(1)
Komisji Edukacji Narodowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna im (Kraków )
(1)
Kordos Jan Współprac
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Kreutz Mieczysłw
(1)
Krzewińska Aneta
(1)
Krzysztofiak Danuta
(1)
Kuchcińska Maria (pedagog)
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Lipka Joanna
(1)
Malec Małgorzata (1976- )
(1)
Maruszewski Mariusz
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Michalski Andrzej
(1)
Oficyna Wydawnicza Text Zdzisława Niewińska
(1)
Omega
(1)
Pikuła Norbert (1975- )
(1)
Piotrowski Jerzy (1907-1983)
(1)
Problemy Naukowe Współczesności
(1)
Putek Irena
(1)
Rembowski Józef (1923-1995)
(1)
Rodzina I Dom
(1)
Rożniatowski Tadeusz
(1)
Rutkiewicz Jan
(1)
Skarżyńska Krystyna
(1)
Stuart-Hamilton Ian
(1)
Synak Brunon
(1)
Szarota Zofia
(1)
Szelenberger Waldemar
(1)
Szwed-Szelenberger Maria
(1)
Tomaszewski Tadeusz (1910-2000)
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Tryfan Barbara
(1)
Webster Stephen
(1)
Zakowska-Wachelko Bogna
(1)
Ziemlański Światosław
(1)
Ziółkowski Włodzimierz
(1)
Zych Adam A. (1945- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(10)
1970 - 1979
(7)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(47)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Gerontologia
(45)
Starość
(14)
Higiena
(7)
Ludzie starzy
(7)
Rodzina
(5)
Osoby w wieku starszym
(4)
Starzenie się
(4)
Geriatria
(3)
Oświata dorosłych
(3)
Polityka społeczna
(3)
Przemoc
(3)
Psychologia starzenia się
(3)
Choroby
(2)
Fizjologia
(2)
Fizjologia człowieka
(2)
Gimnastyka
(2)
Higiena społeczna
(2)
Jakość życia
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Anoreksja
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Dziecko
(1)
Długowieczność
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Emerytura
(1)
Emocje
(1)
Gimnastyka korekcyjna
(1)
HIV
(1)
Kamiński, Aleksander (1903-1978)
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kuźma Józef
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Multimedia
(1)
Myślenie
(1)
Młodzież
(1)
Odżywianie
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Postawa wobec zdrowia
(1)
Praca socjalna
(1)
Program wychowawczy
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Płeć
(1)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(1)
Regionalizm
(1)
Rolnictwo
(1)
Seksuologia
(1)
Seniorzy
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Styl życia
(1)
Szewczyk, Emil (1937- )
(1)
Terminologia
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wroczyński, Ryszard (1909-1987)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Świetlice szkolne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Encyklopedia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Słownik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
47 results Filter
Book
In basket
Date of change: 23.11.2023
Dla studentów kierunków pedagogicznych i innych dziedzin pokrewnych, osób specjalizujących się w pedagogice społecznej, pedagogów społecznych, przedstawicieli profesji społecznych.
Bibliografia na stronach 586-626. Indeksy.
Tekst częściowo tłumaczony z angielskiego, francuskiego, macedońskiego, słowackiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41034 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Publikacja dotyczy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych starszym osobom niesamodzielnym. W pierwszej części przedstawiono krótką analizę zjawisk starości i samotności osób starszych jako wieloaspektowych wyzwań dla polityk publicznych oraz charakterystykę wybranych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi stosowanych na świecie. Część drugą poświęcono analizie zakresu i sposobu wykonywania usług opiekuńczych skierowanych do starszych osób niesamodzielnych w Polsce. Bazuje ona na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki na terenie pięciu województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i śląskiego. W książce zaprezentowano ograniczenia osób zależnych i wynikające z nich potrzeby, czynności realizowane przez opiekunów w celu ich zaspokojenia, a także trudności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Starano się zidentyfikować źródła tych problemów oraz sformułować praktyczne wskazówki służące ich przezwyciężaniu i odnoszące się do standardów usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 276, [1] strona ; 30 cm.
Wykaz aktów prawnych na stronach 219-221. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40556 P (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Starszy Pan, Starsza Pani / Renata Durda et al // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.17-20.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Starość na wsi / Piotr Błędowski // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.10-13.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 06.05.2021
Materiały z ogólnopolskiej konferencji, zorganizowanej przez Instytut Studiów Edukacyjnych Akademii Bydgoskiej (17 marca 2003).
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39832 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41726 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz et al // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 2, s.38-41.
Temat: Gerontologia
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.3-5.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Klub Seniora i Juniora / Hanna Urbańska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, 1, s.54-56.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44399 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42210 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again