Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(3)
E-booki
(2)
Filmy i seriale
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Stępiński Adam
(2)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(1)
Batura-Mańka Aleksandra
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Czulda Robert
(1)
Daniluk Piotr
(1)
Deputowski Piotr
(1)
Gradowska Jolanta
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźmicz Maria
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Lew-Starowicz Rafał
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Majchrzak Marcin (1990- )
(1)
Masłowski Krzysztof
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mróz Anna (pedagog)
(1)
Papińska-Kacperek Joanna
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Rybińska Agnieszka
(1)
Rywczyńska Anna
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Sroczyński Wojciech (1944- )
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wilk Aneta
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wrońska Agnieszka (pedagog)
(1)
Wróbel Anna
(1)
Wydawnictwo Naukowe PWN
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Dzieci
(2)
Młodzież
(2)
Nauczyciele
(1)
Seniorzy
(1)
Subject
Internet
(10)
Bezpieczeństwo
(6)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(6)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(4)
Dzieci
(3)
Młodzież
(3)
Rzeczywistość wirtualna
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zapobieganie
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Edukacja medialna
(2)
Kompetencje medialne
(2)
Uczniowie
(2)
Aktywność zawodowa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dzień Bezpiecznego Internetu
(1)
Erasmus+ (program)
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika
(1)
Postmodernizm
(1)
Programy edukacyjne UE
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Społeczeństwo ryzyka
(1)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(1)
System Informacyjny Schengen II
(1)
Szkoły
(1)
Terroryzm
(1)
Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Walka informacyjna
(1)
Współdziałanie
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
eTwinning (program)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(10)
Subject: place
Polska
(4)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Dokumenty audiowizualne
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(12)
Informatyka i technologie informacyjne
(11)
Media i komunikacja społeczna
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45529 (1 egz.)
No cover
Movie
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275 D (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Cyberbezpieczeństwo w szkołach : skuteczne startegie działania = Cyber-security in schools : effective startegies / Aneta Wilk, Adam Stępiński. W: Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli. – Warszawa, 2020. s. 362-374. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 373-374.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Movie
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276 D (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Naukowa ; t. 6)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia na stronach 335-353.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46141 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński – dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński – Legacy of Thoughts and Actions], s. 11–12; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński – strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński – A Strategist in the World of Values], s. 13–20. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War – Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21–34; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35–56; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57–72; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73–92; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93–118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119–142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian – czy zmiany strategii? [A Strategy of Change – or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143–152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges – organizowanego przez World International Studies Committee, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges” organized by the World International Studies Committee, 1–3 April 2017, Taipei], s. 153–158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies – 10 April 2017], s. 159–168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy „wielkiej wojny” [The Day Before. The Prospects of a “Great War”], s. 169–179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies – Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180–190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191–204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205–208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209–215.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again