Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Baran Jolanta
(3)
Cierpiałowska Tamara
(2)
Chrzanowska Iwona
(1)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Dryżałowska Grażyna
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Kornaś Dorota
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mikrut Adam
(1)
Mikruta Adama
(1)
Oficyna Wydawnicza Impuls
(1)
Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
(1)
Sobecki Mirosław (1960- )
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Wydawnictwo Akademickie "Żak"
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Pedagogika specjalna
(8)
Niepełnosprawni
(4)
Psychoterapia
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Empatia
(1)
Jakość życia
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nieletni rodzice
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Studenci
(1)
Wieś
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40809 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach
Streszczenie: Spis treści: Cz. I. Założenia i uwarunkowania interdyscyplinarności i wielokontekstowości wczesnego wspierania i wspomagania rozwoju oraz rehabilitacji. Alicja Rakowska. Aspekty komunikacji w profilaktyce, terapii i wychowaniu; Darina Tarcsiová. System wczesnego poradnictwa specjalno-pedagogicznego dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową w warunkach Republiki Słowackiej; Joanna Konarska. Niepełnosprawność w kontekście czteroczynnikowej teorii rozwoju człowieka; Hanna Żuraw. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów szkół specjalnych; Urszula Eckert. Profilaktyka zapobiegająca niepełnosprawności; Adam Mikrut. Samotność i jej związek z poczuciem własnej niepełnosprawności u osób o nieprawidłowym rozwoju intelektualnym; Adrianna Kleszczyńska. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej; Teresa Serafin. Tworzenie warunków do kontynuacji nauki na poziomie wyższym przez uczniów z niepełnosprawnościami - możliwości a praktyka; Agnieszka Wątorek. Sytuacja uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie kształcenia; Ewa Domagała-Zyśk. Kompetencje młodzieży gimnazjalnej z uszkodzeniami słuchu w zakresie pisania w języku angielskim. Cz. II. Formy i metody wspierania rodzin osób z niepełnosprawnością. Janina Wyczesany. Problemy i potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością; Aneta Lew-Koralewicz. Rola rodziny w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w opiniach rodziców i terapeutów; Grażyna Gunia. Rodzice dzieci niesłyszących wobec alternatywnych metod i form terapii logopedycznej; Dorota Kornaś. Profilaktyka i wczesne protezowanie dzieci z wadą słuchu w opinii ich rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43314 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Spis treści: Cz. I. W poszukiwaniu rozwiązań dla profilaktyki i wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. Dorota Prysak, Sylwia Wrona. Działania profilaktyczne wczesnej interwencji w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych; Karina Szafrańska. Drama jako rodzaj twórczej terapii pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji językowych u dzieci z zespołem Aspergera; Yuliya Tarnavska. Próba wykorzystania programu TEACCH we wspomaganiu psychospołecznego rozwoju dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym w wieku 5 lat; Leszek Ploch. Aktywność artystyczna a kształtowanie się samooceny osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną; Danuta Baraniewicz. Szkoła integracyjna w ocenie absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną; Jarosław Bąbka. Rozwojowe i edukacyjne uwarunkowania współpracy jako umiejętności składającej się na kompetencje społeczne niepełnosprawnych uczniów; Małgorzata Szmit. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - stereotypy i wyzwania; Elżbieta M. Minczakiewicz. Autyzm a efekty rozwoju funkcji komunikacyjnych u dzieci objętych programem wieloprofilowego ich usprawniania; Agnieszka Ochman. Wspomaganie zaburzonej zdolności komunikacyjnej dziecka metodą symultaniczno-sekwencyjną. Studium przypadku. Cz. II. "I cóż po pedagogu w tych czasach nieprzejrzystości i w kulturze drapieżności?". Patrycja Jurkiewicz. Czy nauczyciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych identyfikują się z wykonywanym zawodem? Anna Łachowska. Kto profesjonalnie wspiera rozwój osób z niepełnosprawnością, czyli rzecz o pedagogach specjalnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43315 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41187 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-217
Streszczenie: Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi definicji empatii ujmowanej w trzech kategoriach: emocjonalnej, poznawczej, emocjonalno-poznawczej. Rozważania w znacznej mierze dotyczą uwarunkowań empatii (aspektu biologicznego oraz środowiskowego). Omówiono koncepcje kształtowania empatii, kontekst sytuacyjny empatyzowania, właściwości modela w aspekcie rozumienia empatycznego. Kolejne treści autorka koncentruje wokół interpersonalnego charakteru empatii. W części empirycznej omawia metodologię badań oraz analizę statystyczną zebranego materiału. W aneksach zawarto kwestionariusze do badania poziomu empatii (Indeks Reaktywności Interpersonalnej, Skalę Empatii Emocjonalnej, Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego). Książka skierowana do pedagogów i psychologów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39815 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Autorzy książki rozważają, jak we współczesnym świecie zapewnić równe miejsce osobom z niepełnosprawnością wśród pełnosprawnych, stawiają pytania dotyczące zadań pedagogiki specjalnej: czy głównym terenem jej działań powinny być instytucje specjalne; czy pedagog specjalny, który chce pracować w nurcie ogólnodostępnej edukacji, ma być utożsamiany przede wszystkim z nauczycielem wspierającym; jak i gdzie można wykorzystać jego profesjonalną wiedzę i umiejętności; co należy zmienić w kształceniu pedagogów specjalnych; czy profilaktyka i wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością to obecnie najważniejsze zadania. Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji nawiązują do aktualnego dorobku nauk społecznych i tendencji praktycznych w pedagogice specjalnej krajów zachodnich. Ponadto respektują one wysokie kryteria naukowości i potrzeby praktyczne, dlatego książka powinna istotnie przyczynić się do poprawy stanu polskiej pedagogiki specjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41737 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43356 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again