Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Rettinger Renata (1967- )
(2)
Babicka-Wirkus Anna
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Gradowska Jolanta
(1)
Jeżowski Mateusz
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Pachocki Michał
(1)
Podgórniak-Krzykacz Aldona
(1)
Rachwał Tomasz (1974- )
(1)
Ratajczak Joanna
(1)
Rybińska Agnieszka (edukacja)
(1)
Sobczak Anna (socjologia)
(1)
Sołbut Agnieszka
(1)
Stępiński Adam
(1)
Trojanowicz-Kasprzak Maria
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Dobre praktyki
(11)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Kompetencje kluczowe
(3)
Edukacja ekonomiczna
(2)
Erasmus+ (program)
(2)
Kształcenie
(2)
Programy edukacyjne UE
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Czytanie globalne
(1)
Doradztwo metodyczne (pedagogika)
(1)
Dorośli
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Inność
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody nauczania
(1)
Mobilność edukacyjna
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Opór (postawa)
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Prawa dziecka
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica (Białystok)
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
(1)
Więź społeczna
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolontariat szkolny
(1)
Współdziałanie
(1)
eTwinning (program)
(1)
Subject: time
2001-
(10)
Subject: place
Polska
(5)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł fachowy
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Nauka i badania
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
13 results Filter
Article
In basket
Dobre praktyki edukacji pozaformalnej / Renata Rettinger. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 220-233. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 231-233.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46112 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
(Seria Naukowa ; t. 5)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46212 (1 egz.)
Article
In basket
Wolontariat szkolny jako narzędzie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych / Renata Rettinger. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 142-155. - 2020.
Bibliografia na stronach 153-155.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
E-book
In basket
Niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współpracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Zawiera wyniki pogłębionych badań w gminach województwa łódzkiego, stanowiących uzupełnienie pierwszej publikacji dotyczącej gmin w ujęciu ogólnopolskim. Obecnie analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowanych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich poddano analiziejakościowej w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach. W części pierwszej zawarto charakterystykę województwa łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na działalności gmin, ich kondycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w rozdziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilościowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. Najobszerniejszy jest rozdział czwarty, poświęcony analizie studiów przypadków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. W kolejnej części przedstawiono działalność lokalnych grup działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, która ma szansę wzbogacić nadal jeszcze skromną wiedzę w zakresie zintegrowanego podejścia do współpracy na poziomie gminy. Książka jest polecana wszystkim osobom zainteresowanym problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności aspektami współpracy i konkurencji międzysektorowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Ład korporacyjny ; Partycypacja pracownicza ; Spółki z indeksu WIG-20 ; Ukryty aport ; Teoria agencji ; Konflikt agencji ; Spółka ; Gpw ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Prospekt emisyjny ; Rewizja finansowa ; Komitet audytu ; Krytyka maksymalizacji shareholder value ; Kryzys finansowy ; Gospodarka komunalna ; Efektywność mechanizmów nadzorczych ; Spółki kapitałowe sektora komunalnego ; IPO ; Agio ; Mleczarstwo ; Niejasno zdefiniowane prawa własności ; Rachunkowość społecznej odpowiedzialności ; Ukraina ; Rynek kapitałowy ; Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ; Zagraniczne IPO ; Kodeksy dobrych praktyk ; Transparentność ; Lehman Brothers ; Wynagrodzenie menadżerów ; Akcje uwarunkowane ; Standard XBRL ; Problemy badawcze ; Taksonomia XBRL ; Dobre praktyki ładu korporacyjnego ; Interesariusze polskiego rynku ; Respect Index ; Sektor bankowy ; Wynagrodzenie za usługi audytorskie ; Sprawozdawczość narracyjna ; Sprawozdawczość zintegrowana ; Hipotezy rynku efektywnego ; Aport ; Spółdzielczość ; Wycena aportu ; Robotniczy dyrektorzy ; Teoria interesariuszy ; Raportowanie finansowe ; Venture Capital ; Governance w funduszach emerytalnych ; Dobrowolny fundusz emerytalny ; Relacja przedstawicielstwa ; Powszechne towarzystwo emerytalne ; Aktywizm korporacyjny ; Inwestorzy instytucjonalni ; Głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ; Organy statutowe ; Rachunkowość ; Raport biznesowy ; Sprawozdanie finansowe ; Polityka wynagradzania menadżerów ; Równość płci ; Zintegrowane raportowanie biznesowe ; Informacja finansowa ; Inwestycje ; Biegli rewidenci ; Rynek finansowy ; Wynik finansowy ; Dochód całkowity ; Kapitał zakładowy ; Mechanizmy nadzoru właścicielskiego ; Banki ; Przedsiębiorczość ; Zarządzanie ryzykiem ; Społeczna odpowiedzialność ; Nowoczesna sprawozdawczość finansowa
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again