Form of Work
E-booki
(17)
IBUK Libra
(17)
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(11)
Książki
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Barańska-Szmitko Anna
(1)
Biłas-Pleszak Ewa
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Bryła Władysława
(1)
Bryła-Cruz Agnieszka
(1)
Buras-Marciniak Anetta
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Chymkowski Roman
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dobrołowicz Justyna
(1)
Filipczak-Białkowska Anita
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Goźdź-Roszkowski Stanisław
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grębecka Zuzanna
(1)
Góralska Renata (1969- )
(1)
Haliżak Edward
(1)
Jachimowska Katarzyna
(1)
Jamrozowicz Barbara
(1)
Jusko Peter (1971- )
(1)
Kosiorek Małgorzata
(1)
Kołakowski Andrzej (1964- )
(1)
Kudra Barbara
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Kupiec Monika (nauczycielka)
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Matysiak Aleksandra
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Nowicka Marzenna (1962- )
(1)
Pastuchowa Magdalena
(1)
Piotrowska Klaudia
(1)
Piotrowski Marek (pedagog)
(1)
Pochylska Anna
(1)
Puchała Dominik
(1)
Rejter Artur
(1)
Rosłoniec Małgorzata
(1)
Rzeźnicka-Krupa Jolanta
(1)
Siegień Wojciech
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Starosta Paweł
(1)
Sujkowska-Sobisz Katarzyna
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wilczek Wioletta
(1)
Witeska-Młynarczyk Anna
(1)
Wiśniewska Angelika
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Wąsińska Kinga
(1)
Xiangyu Zeng
(1)
Łaziński Marek
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Analiza dyskursu
(7)
Dyskurs edukacyjny
(3)
Dyskurs podręcznikowy
(3)
Podręcznik
(3)
Analiza treści i zawartości mediów
(2)
COVID-19
(2)
Dyskurs
(2)
Dyskurs dziecięcy
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Pedagogika wczesnoszkolna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Czasopismo nielegalne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dyskurs polityczny
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
E-podręcznik
(1)
Ekologia
(1)
Empowerment
(1)
Epidemie
(1)
Formy autobiograficzne
(1)
Grywalizacja
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Język polityki
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura szkoły
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Monografia
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauczyciele
(1)
Podstawa programowa
(1)
Polityka
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Problemy społeczne
(1)
Program nauczania
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Publicystyka
(1)
Refleksyjność
(1)
Retoryka
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozumienie
(1)
Seksualność
(1)
Sens życia
(1)
Symbole państwa
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Treści kształcenia
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Naród w szkole
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Raport z badań
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Monografia
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Historia
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Językoznawstwo
(1)
33 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40079 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46491 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46790 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46209 (1 egz.)
E-book
In basket
W dzisiejszym świecie wiedza o sposobach budowania i funkcjonowania dyskursów, ich rodzajach i bogactwie, jest niezbędna nie tylko naukowcom, ale przede wszystkim uczestnikom tych dyskursów. Publikacja rejestruje stan współczesnych dyskursów w ich szerokim spektrum, począwszy od medialnych, poprzez naukowe, edukacyjne, prawno-administracyjne, aż po filozoficzne. Niezmiernie interesująco wypadają badania, które zostały opublikowane w niniejszym tomie. Dotyczą one roli słowa we współczesnych dyskursach: narodowych i mniejszościowych, korporacyjnych i instytucjonalnych, zróżnicowanych tematycznie i lokalizacyjnie, genologicznie i stylistycznie, ideologicznie i aksjologicznie. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.: jaki wpływ ma słowo na relacje społeczne i sferę publiczną; jak typ dyskursu, jego umiejscowienie w przestrzeni komunikacyjnej oraz tematyka oddziałują na słowo; w jakim stopniu „użyteczność dyskursowa” słowa, jego skuteczność i funkcjonalność zależą od jego jakości i poprawności; jak kształtują się relacje między słowem, obrazem a dźwiękiem w wybranych dyskursach? Zawarte w tomie wartościowe poznawczo analizy z pewnością przyciągną uwagę nie tylko językoznawców.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Epoka, w której żyjemy, pełna jest również sytuacji komunikacyjnie trudnych, wynikających z tempa zmian cywilizacyjnych, konfliktów kulturowo-społecznych, narastających przepaści związanych z otwarciem na Innego, do spotkania z którym nie zawsze jesteśmy przygotowani. Rozprawy i studia wchodzące w skład niniejszej monografii zostały podzielone na cztery części: I Inny, Obcy, hejt, tolerancja… — językowe konceptualizacje, II W(y)kluczenie — od języka do dyskursu, III Nie/porozumienie — w stronę (społecznego) dialogu, IV Inny, Obcy — konteksty międzykulturowe. Podjęte problemy sytuują się w wielu przestrzeniach komunikacyjnych i społecznych, skupiają się zarówno na samym języku i jego środkach, jak i na kontekstach użycia kodu naturalnego, stanowiących kluczowe tło kulturowo-społeczne (oraz jego manifestacje), takie jak polityka, rasizm, płeć, orientacja seksualna, religia, sport, choroba czy inność narodowa i kulturowa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Coraz bardziej widoczna obecność pojęcia i problemu modernizacji w polskim dyskursie publicznym świadczy o tym, że jednym z istotnych czynników kształtujących społeczny proces modernizacji Polski stają się dyskursy modernizacyjne. Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” stanowi próbę przyjrzenia się temu fenomenowi, a zwłaszcza wielorodności dyskursów modernizacyjnych, ich przemianom i mechanizmom lokowania w rzeczywistości społecznej, a także ich odniesieniom ideologicznym. W prezentowanych artykułach zastosowane zostały różnorodne (i komplementarne wobec siebie) ujęcia i perspektywy badawcze. Na problematyce ekonomicznej, czy raczej ekonomiczno-społecznej (zawierającej również akcenty nauk o polityce i polityce publicznej/społecznej) koncentrują się teksty Włodzimierza Anioła oraz Agnieszki Dziedziczak-Foltyn i Kazimierza Musiała. Dwa inne artykuły dotyczą aspektów kulturowych (Karol Franczak) i kulturowo- -psychologicznych (Tomasz Zarycki). Z kolei Maciej Kassner omawia kwestię modernizacji w kontekście integracji europejskiej i w odniesieniu do doniosłych koncepcji socjologicznych. Nieco inny charakter mają dwa ostatnie artykuły, które na podstawie materiałów prasowych analizują rocznicowe echa Okrągłego Stołu (Konrad Kubala) oraz schematy interpretacji (tzw. ramy) transformacji gospodarczej (Wojciech Rylukowski). Uzupełnienie tomu stanowi esej recenzyjny autorstwa Lucyny Prorok, poświęcony książce Włodzimierza Anioła Szlak Norden, traktującej o możliwościach adaptowania w Polsce skandynawskich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, a także recenzje dwóch książek: Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność (podejmującej zagadnienie modeli modernizacji w krajach peryferyjnych) oraz Wojciecha Musiała Modernizacja Polski (oferującej rekonstrukcję rządowych strategii modernizacyjnych w Polsce).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja stanowi próbę szerszego spojrzenia na problematykę języków specjalistycznych. Wychodzi ona poza ramy badawcze wyznaczane tradycyjnie przez lingwistykę, glottodydaktykę czy translatorykę. W prezentowanym zbiorze przedmiotem refleksji oraz obiektem analizy jest użycie języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, zwłaszcza instytucjonalnych, ukazywanych z perspektywy międzykulturowej. Rozdziały zostały przygotowane przez pracowników powstałej w 2018 roku Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, a także przez zaproszonych specjalistów z wiodących ośrodków badawczych w Polsce. Wszystkie teksty mają charakter zdecydowanie autorski przy jednoczesnym obszernym przeglądzie najnowszej literatury – zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again