Form of Work
Artykuły
(14)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Hawrot Anna
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Domiter Małgorzata
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Długosz Piotr
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Jasińska-Maciążek Aleksandra
(1)
Kostrzyński Piotr
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Satel Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Korepetycje
(14)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Ankieta
(1)
Biblioteka szkolna
(1)
Bray, Mark (1952- ). Korepetycje
(1)
Dziecko
(1)
Efekty uczenia się
(1)
Gimnazja
(1)
Matematyka
(1)
Nauczanie
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Ostrołęka (woj. mazowieckie)
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
Czy możliwa jest szkoła bez korepetycji? / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, 2, s.35-36.
Temat: Korepetycje
No cover
Article
In basket
Fenomen popularności korepetycji czyli o funkcjach jawnych i ukrytych / Joanna Wnęk-Gozdek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 4, s.13-18.
Temat: Korepetycje
No cover
Article
In basket
Korepetycje / Danuta Sterna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, 1, s.12-14.
Temat: Korepetycje
No cover
Article
In basket
Korepetycje / Zbigniew Ignacy Paśko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 2, s.5-6.
Temat: Korepetycje
No cover
Article
In basket
Korepetycje - norma w polskiej szkole? / Bogna Bartosz, Bogusława Błoch // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 3, s.114-120.
Temat: Korepetycje
No cover
Article
In basket
Korepetycje "za" czy "przeciw" ? / Danuta Kuncewicz-Dygała // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, 4, s.52-54.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Uczeń w cieniu edukacji / Piotr Kostrzyński // DYREKTOR SZKOŁY. - 2012, nr 12, s. 30-31.
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Korepetycje : cień rzucany przez szkoły / Mark Bray. - Warszawa, 2012.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39163 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Globalizacja jest procesem otwartym, będącym wynikiem nieustannej modyfikacji i ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego. Proces ten trwa i ewoluuje od co najmniej XV wieku. Łączy się on nierozerwalnie z wielkimi wydarzeniami społecznymi i gospodarczymi, takimi jak: wielkie odkrycia geograficzne, wynalazki i wdrożenia naukowo-techniczne oraz włączenie do procesów rozwojowych krajów najsłabiej rozwiniętych. Proces ten jako skutek rozwoju społecznego i gospodarczego ze względu na po¬wiązania gospodarczo-ekonomiczne, stan techniczny rozwiązań i rozmiar zachodzą¬cych zjawisk staje się zjawiskiem światowym. Jego skutkiem ma być powstanie rynku globalnego. Tworzący się rynek globalny wyzwala się spod władzy i kontroli instytucja państwa. Dotychczasową funkcją państwa było dążenie do kompromisu między interesem jednostkowym i zbiorowym. W dobie globalizacji państwo traci jednak tę władzę, gdyż nie może wpływać na decyzje transnarodowych eksteryto¬rialnych podmiotów. Tym samym proces globalizacji można przyrównać do gry, któ¬ra toczy się bez udziału arbitra, a gracze poddawani są coraz większej, bo globalnej konkurencji. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją współcześnie wszystkie państwa, jest wykorzystanie pozytywnych skutków globali¬zacji przy jednoczesnym łagodzeniu skutków negatywnych. Problemem nadal pozo¬stanie jednak to, że proces globalizacji prowadzi nieuchronnie do podziału na „zwy¬cięzców” i „pokonanych”. Rozkład bowiem korzyści wynikających z globalizacji w skali zarówno ogólnoświatowej, jak i regionalnej, krajowej, a w końcu jednostko¬wej, jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej na globalizacji zyskują kraje rozwijające się i aktywnie uczestniczące w tym procesie, nie zaś kraje najbiedniejsze, które z różnych względów niezdolne są do dostosowania się do światowych wymagań. W efekcie i gospodarki, i społeczeństwa tych krajów wyłączone zostają z możliwo¬ści korzystania z osiągnięć globalizacji (np. wiele krajów Afryki czy Ameryki Łaciń¬skiej). Nadal zatem fundamentalne pytanie związane z globalizacją pozostaje otwar¬te: czy uda się tę grę toczyć tak, aby – skoro nie wszyscy mogą wygrać – wygranych było jak najwięcej, a przegranych jak najmniej? Prezentowana książka jest refleksją nad tak postawionym pytaniem. Refleksja ta wymaga interdyscyplinarnego podejścia i pełnego spojrzenia na koszty i korzyści związane z procesem globalizacji. Aby osiągnąć spójność prezentowanego materiału, uporządkowano go w nastę¬pujący sposób: • Część 1. Międzynarodowe przepływy towarów, usług i kapitałów w dobie procesów globalizacji • Część 2. Ugrupowania integracyjne, gospodarki narodowe i inni gracze wobec wyzwania integracyjnego • Część 3. Polska w globalnej gospodarce – wybrane problemy • Część 4. Znaczenie komunikacji i marketingu dla kształtowania postaw w globalnej gospodarce • Część 5. Państwo w globalnej gospodarce
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. ******** Kwartalnik Pedagogiczny (The Pedagogical Quarterly) is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again