Form of Work
E-booki
(17)
IBUK Libra
(17)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(5)
Artykuły
(4)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Status
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Kozioł Leszek
(8)
zbiorowa Praca
(2)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(1)
Czapla Tomasz P
(1)
Golińska Lucyna
(1)
Gordon Tomasz
(1)
Gołembski Marcin
(1)
Hoffmann-Burdzińska Kinga
(1)
Jawor-Joniewicz Anna
(1)
Jemielniak Dariusz (1975- )
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Kozłowski Waldemar (ekonomia)
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(1)
Krawczyk-Sokołowska Izabela
(1)
Mesjasz-Lech Agata
(1)
Nowicka-Skowron Maria (1950- )
(1)
Pyszka Adrian
(1)
Rokita Jerzy (1936- )
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Skuza Agnieszka
(1)
Stańczyk Izabela
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Warwas Izabela
(1)
Wiktorowicz Justyna
(1)
Ziomek Agnieszka
(1)
Łopata Ewelina
(1)
Year
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(25)
English
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Menedżerowie
(3)
Specjaliści ds. kadr
(2)
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowy
(1)
Subject
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(11)
Motywacja pracy
(3)
Coaching
(2)
Kariera
(2)
Ocena pracowników
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Wartościowanie pracy
(2)
Analiza transakcyjna
(1)
Doradcy personalni
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Marketing personalny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja
(1)
Psychologia zarządzania
(1)
Płaca
(1)
Relacje biznesowe
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko personalne
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(4)
Opracowanie
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Materiały pomocnicze
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(11)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
28 results Filter
Book
In basket
(HR)
Bibliografia, netografia na stronach 193-200.
Dla profesjonalnych coachów, menedżerów, kadrę zarządzającą firm, pracowników działów HR, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów zarządzania, pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, psychologią oraz pedagogiką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45845 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 183-199, 209-225.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45802 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45805 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Wydanie IV. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 134 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 131-134.
Dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR i studentów nauk ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47297 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Wydanie V zmienione. - Warszawa : CeDeWu, 2023. - 223 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 215-220.
Dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR i studentów nauk ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47597 (1 egz.)
Book
In basket
Na stronie tytułowej i okładce: Autor artykułów o zarządzaniu w magazynach "Personel i Zarządzanie" oraz "Szef Sprzedaży".
Bibliografia, netografia na stronach 193-194.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47560 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46074 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja ta jest udaną próbą przedstawienia różnych podejść dotyczących oceny efektywności ZZL. Opracowanie charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem, łączącym wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii i zachowań ludzi. Książka wpisuje się w nurt rozważań dotyczących sposobów oceny efektywności funkcji personalnej. Działania związane z ZZL najczęściej oceniane są w kategoriach behawioralnych lub statystycznych, jednak coraz bardziej widoczna w polskich firmach staje się potrzeba oceny działań związanych z ZZL także w kategoriach ekonomicznych. W obecnej sytuacji coraz częściej kierownicy firm domagają się szacowania spodziewanych korzyści i kosztów związanych z prowadzeniem procesów i programów personalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celem pracy jest opracowanie zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych, wraz z opisaniem dynamiki wzajemnych interakcji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi kompetencji. Publikacja prezentuje nowy wielowymiarowy model kompetencji pracowniczych oparty na triadzie wiedza – umiejętności – postawy, w której wiedza jest źródłem dla umiejętności. Metodologia pracy oparta została na koncepcji refleksyjnego praktyka. Zgodnie z przyjętą metodą, podstawą do prowadzonej refleksji było projektowanie kolejnych wersji modelu kompetencji, które następnie weryfikowane były w oparciu o osobiste praktyczne doświadczenia autora, na które składa się siedemnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradztwa organizacyjnego w obszarze zarządzania personelem organizacji. W projektowaniu zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych wykorzystana została także metoda analizy przypadków. Metodą objęte zostały 33 systemy kompetencyjne realnie stosowane w polskich firmach i w polskich oddziałach firm zagranicznych. Na oryginalność opracowania składają się następujące czynniki: ? systematyzacja i analiza czynników kształtujących strukturę kompetencji pracowniczych oraz ich odniesienie do strategii konkurencyjności, ? identyfikacja i ocena systemów kompetencji funkcjonujących w wybranych organizacjach gospodarczych, ? propozycja zintegrowanego modelu uwzględniającego czynniki racjonalne i emocjonalne, ich strukturę i dynamikę oraz powiązania występujące pomiędzy wyróżnionymi elementami, ? ukazanie mechanizmów kształtowania składowych zintegrowanego modelu kompetencji za szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
We współczesnych organizacjach spotykają się cztery pokolenia pracowników. Każde z nich ukształtowały różne warunki społeczne, gospodarcze, historyczne, etyczne i kulturowe. Generacje posiadają odmienne systemy wartości, potrzeby i oczekiwania, różne nawyki oraz przyzwyczajenia. Efektywne zarządzanie tak różnorodnym kapitałem ludzkim jest wyzwaniem dla menedżerów. Kluczowe jest skoncentrowanie się na potencjale drzemiącym w każdym pokoleniu, nie zaś na barierach wynikających z różnic między nimi. Takie podejście umożliwia zarządzającym czerpanie korzyści z różnorodności w miejscu pracy. Książka łączy walory monografii naukowej i praktycznego przewodnika. Wskazując rozwiązania przydatne w procesie zarządzania zróżnicowanym wiekowo kapitałem ludzkim, może stanowić inspirację dla menedżerów personalnych oraz właścicieli przedsiębiorstw a także dla badaczy i studentów podejmujących tematykę zarządzania multigeneracyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zasadniczym celem pracy jest ustalenie wpływu zarządzania talentami na orientację na uczenie się przedsiębiorstw. Jego realizacja wymagała opracowania spójnych koncepcji obu zagadnień oraz ich empirycznej weryfikacji. Autorka ocenia programy i procesy zarządzania talentami w Polsce, zajmuje się problemem modelowania organizacji uczącej się oraz przedstawia wyniki swoich badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Powstała w ramach inicjatywy EKOEkSoc książka W poszukiwaniu zielonego ładu jest efektem pracy autorów związanych zawodowo z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w swej aktywności badawczej i dydaktycznej podejmują zagadnienia związane z problemami wyrastającymi na styku systemów społeczno-gospodarczych i środowiska przyrodniczego. Jak zazieleniać zarządzanie zasobami czynników produkcji? Jak koegzystować z innymi gatunkami? Dlaczego warto poznawać ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania miast, sektorów gospodarczych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych? Do czego mogą się przydać zielone podatki? Jak policzyć ślad węglowy i finansować proekologiczne rozwiązania? Czy wzrost PKB zawsze jest miarą sukcesu, a zwrot w kierunku zielonej gospodarki będzie inkluzywny? To przykładowe pytania, które postawiliśmy w publikacji. Znalezienie odpowiedzi wymagało wyjścia poza utarte schematy myślenia, o których już wiemy, że zbyt często prowadzą do praktyk destrukcyjnych nie tylko wobec przyrody, lecz także nas samych. Zapraszamy do lektury i aktywnego poszukiwania sposobów bar­ dziej harmonijnego układania relacji z naturą. * Znaczenie i aktualność poruszanej w książce tematyki, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z działaniami na rzecz ochrony klimatu oraz procesem dotyczącym transformacji energetycznej, można uznać za bezdyskusyjne. Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. Politechniki Wrocławskiej Ta wielowątkowa i interdyscyplinarna książka stanowi inspirację do działania oraz dalszych poszukiwań rozwiązań służących polepszeniu naszych relacji ze środowiskiem przyrodniczym. Dr hab. Karol Mrozik, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Klasyczna, Schumpeterowska „twórcza destrukcja” również współcześnie jest wy-znacznikiem tych aktywności podmiotów rynkowych, w które wpisane są działania innowacyjne. Skutkiem tej działalności są szeroko rozumiane zmiany organizacyjne, znajdujące się w centrum zainteresowania nauk o zarządzaniu. Nie jest jednak możliwe stworzenie pełnej listy czynników generujących przeobrażenia w organizacjach, tak jak nie jest realne określenie skończonego wykazu paradoksów, które im towarzyszą. Warto jednak podejmować próby usystematyzowania tych działań, gdyż są one niekwestionowanym sposobem rozwoju nauki i zbliżania jej do „doskonałości” – niezależnie od sposobu rozumienia tej kategorii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów polskich badaczy na innowacyjność, zmiany organizacyjne, związane z nimi procesy uczenia się oraz próba usystematyzowania tych poglądów, a także określenie ich wpływu na wybrane kategorie, takie jak rozwój, adaptacja czy uelastycznienie organizacji. Poznawanie źródeł, barier i procesów związanych z innowacjami i zmianami prowadzi do systematycznej identyfikacji paradoksów i pozornego ich rozstrzygania. To fenomen nauk, w tym nauk społecznych, które wciąż jeszcze pozostawiają wiele miejsca na dywagacje, wątpliwości i wyjaśnienia o charakterze probabilistycznym i intencjonalnym. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie inspirować czytelników zarówno do eksploracji przedstawianych zagadnień, jak i do poszukiwania kolejnych luk badawczych. Ostatecznie celem nauki jest coraz lepsze wyjaśnianie zjawisk, a „poszukiwanie dobrych wyjaśnień prowadzi nas do idei stopniowego poprawienia wyjaśnień poprzez podnoszenie stopnia ich sprawdzalności, to znaczy poprzez przechodzenie do lepiej sprawdzalnych teorii, do teorii o większej treści, wyższym stopniu uniwersalności i wyższym stopniu dokładności” (K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, PWN, s. 252). Katarzyna Piórkowska, Aleksandra Sus
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Recenzowana książka jest przykładem znakomicie zaprogramowanych badań, które dotyczą bardzo istotnego problemu zróżnicowania form uwikłania w intensywną pracę. Badania te przynoszą bardzo ważną wiedzę o czynnikach warunkujących i współwystępujących z tym co określa się pracoholizmem. Warto dodać, że tematyka ta jest w świetle współczesnych problemów społecznych, związanych z relacją człowiek-praca, niezwykle istotna. Autorka stworzyła własny i bardzo ciekawy model teoretyczny, akcentujący zróżnicowania uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania oraz konsekwencji postępowania pracoholików i entuzjastycznych pracoholików. Model ten świadczy o znakomitym warsztacie analiz teoretycznych. Jeszcze cenniejsze dla nauki i prawdopodobnie praktyki postępowania z tymi grupami osób (pracowników) są badania empiryczne. (...) Badania przeprowadzone przez Autorkę są niewątpliwie istotnym postępem w dziedzinie rozwikłania złożonych problemów związanych z uzależnieniem od pracy. (...) Jest to tekst bardzo ważny i niezwykle interesujący – miejscami wręcz fascynujący. Fragmenty z recenzji prof. Heleny Sękowej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pandemia COVID-19 przyniosła katastrofalne skutki dla zdrowia, a także jest katalizatorem powstawania nowych form pracy. Praca zdalna, wykonywana najczęściej w miejscu zamieszkania, stała się obecnie powszechna na całym świecie. Autorzy poświęcili uwagę produktywności w warunkach pracy zdalnej. Wyniki podjętych badań, w tym badań literaturowych, ankiet i wywiadów, pozwoliły określić główne determinanty produktywności pracy zdalnej. Należą do nich czynniki jakościowe i kosztowe, takie jak wynagrodzenie otrzymywane w warunkach pracy zdalnej, autonomia, samodzielność czy też „samoprzywództwo” przy ograniczonej kontroli pracownika. Wnioski z tych jednorazowo przeprowadzonych badań mogą być traktowane jako wskazania do szerszych analiz na gruncie naukowym i praktycznym. Stanowią również sugestię dotyczącą określonych działań w zakresie polityki gospodarczej, które powinny być podejmowane zarówno przez poszczególne przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, jak i w skali całej gospodarki. Istotnym kierunkiem oddziaływania w skali mikro powinna być pomoc techniczno-organizacyjna dla osób pracujących zdalnie oraz system ich szkolenia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Problematyka artykułów składających się na niniejszy zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień dotyczących rozwoju naukowego zarządzania w minionych wiekach, oceny przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, kultury bezpieczeństwa pracy i efektywności szkoleń pracowników z zakresu ergonomii i bhp, rozwoju nowych rodzajów turystyki w kraju i za granicą, znaczenia organizacji pozarządowych w rozwijaniu działalności turystycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykułach zaprezentowano również koncepcję oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych, opisano technologie informatyczne wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową w sterowaniu komputerem, w ostatnim artykule dokonano oceny przemian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w polskich przedsiębiorstwach w latach 2011–2016, ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości kobiet.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again